Home

Sjuksköterskeprogrammet Linköping antagningspoäng

Antagningspoäng för Linköping 202

Klicka sedan på länken antagningsstatistik i beskrivningen av utbildningen. Där kan du se vilken antagningspoäng som krävdes för att komma in tidigare terminer. Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. Hitta och jämför utbildningar Sjuksköterska antagningspoäng. Det finns en mängd sjuksköterskeprogram i Sverige. Här listar vi de 10 utbildningar med högst antagningspoäng i urval 2 på högskoleprovet hösten 2020. Vissa universitet och högskolor erbjuder sjuksköterskeutbildningar på flera orter och om så är fallet anges studieorten inom parentes i tabellen Antagningspoäng linköping 2021 Antagningspoäng Gymnasiet 2017 Linköping . en 2017 var antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet de lägsta på sju år, så lång tid tillbaka som de finns jämförbar antagningsstatistik på UHR, Universitets och högskolerådet

Linköping och Norrköping har tillsammans fått utmärkelsen Årets studentstad tre gånger. Vi värnar om studenterna och studentlivet! Sett i sociala medier Visa/dölj innehåll. Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping toppar med en uppgång på 34 procent, jämfört med 2019 Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU:s sjuksköterskeprogram i Linköping och Norrköping. I fokus ligger hälsofrämjande aktiviteter för att behålla hälsa och lindra lidande Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Fakta om programmet Grundniv

Siffrorna visar att inför vårterminen 2017 var antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet de lägsta på sju år, så lång tid tillbaka som de finns jämförbar antagningsstatistik på UHR, Universitets och högskolerådet. Där det krävdes lägst poäng för att komma in var Mittuniversitetet i Östersund 1.Läkarprogrammet. Antal sökande: 5412 Antagningspoäng 22.10 (betyg) 1.80 (högskoleprovet) 2. Civilekonom. Antal sökande: 4568 Antagningspoäng: 20.30 (betyg) 1. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan Sjuksköterskeprogrammet antagningspoäng. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen

Säker vård är en av de sex kärnkompetenser som utbildning av sjuksköterskor vid Malmö universitet grundas på. Undervisning i Säker vård löper genom hela sjuksköterskeprogrammet och vidare på avancerad nivå. Läs mer om Säker vår Det innebär att du genomför all din utbildning i antingen Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar vilket innebär att du behöver flytta till någon av dessa orter. Viss verksamhetsintegrerad utbildning kan periodvis förläggas utanför huvudstudieorterna inom samma region År 1 - Sjuksköterskans profession - omvårdnadens grunder. Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 hp. Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp. Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp. Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp. 180 hp. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp - Linköpings universite

Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU) Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Hösttermin 2021 Studieort. Skellefteå Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Distans Studietakt. 100%. Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Folkhälsomyndigheten övervakar dagligen all ny granskad litteratur kring covid-19 och SARS-CoV-2 som citerats i sökmotorn PubMed Antagningspoäng och medelpoäng för Drottning Blanka Linköping . Ekonomiprogrammet (2020). Ekonomiprogrammet hade år 2020 en antagningspoäng på 172.5 poäng och en medelpoäng på 214.. Vård- och omsorgsprogrammet (2020). Vård- och omsorgsprogrammet hade år 2020 en antagningspoäng på 87.5 poäng och en medelpoäng på 154..

Antagningspoängen för VT18 låg på 15,73 (i betyg, urvalsgrupp BI) och 0,70 på högskoleprovet. HT17 låg det på 17,29 (BI) och 0,90 (HP). Vanligtvis är antagningspoängen något lägre på vårterminen då det är färre som söker då Sjuksköterskeprogrammet: Program: LiU student: Linköpings universitet. Linköpings universitet. 581 83 LINKÖPING. Tel: 013-28 10 00. Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor. Om webbplatsen. Tillgänglighetsredogörelse. Organisation GRATTIS till din plats på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings Universitet och välkommen till din nya studentstad Linköping! Den första tiden på Linköpings universitet är mottagningsperioden, även kallat NolleP och det görs för att alla studenter ska känna sig välkomna till kanske Sveriges bästa studentstad Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation

Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Röda Korsets Högskola erbjuder en rad olika möjligheter för kortare utbyten inom ramen för Sjuksköterskeprogrammet Urvalsgrupp HP, antagningspoäng: 1,45. Antalet antagna: 107. Reserver: 1273 Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet högskola, höstterminen 2013. Urvalsgrupp BI, antagningspoäng: 18.2 Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer. Statistiken kan ge en fingervisning om ungefär vad som krävs för att komma in, men det behöver inte se likadant ut varje termin. Det kan krävas lägre antagningspoäng

Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - Linköping

Drottning Blankas Gymnasieskola Linköping. På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa... Samhällsvetenskapsprogrammet. Linköping. Antagningspoäng: 152,5 Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Jönköping University har ca 12 500 studenter, varav 2 300 är internationella. Vi erbjuder runt 80 program/inriktningar och 200 fristående kurser inom bland annat hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informati Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gästföreläsningar och andra... Ekonomiprogrammet. Linköping. Antagningspoäng: 142,5

Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet. Sammanfattning Linköpings universitet Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Linköping, Norrköping. 180 hp. Heltid 581 83 Linköping . Tel: 013-28 10 00 Fax 013-28 28 25. Plats. Recensioner. Recensioner. Det. Externa kontakter - Sjuksköterskeprogrammet Linköping. 298 likes · 1 talking about this. Denna sida är en kommunikationskanal mellan studenter och.. Vårt Naturvetenskapsprogram kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och... Naturvetenskapsprogrammet. Linköping. Antagningspoäng: 145 Externa kontakter - Sjuksköterskeprogrammet Linköping. 298 likes. Denna sida är en kommunikationskanal mellan studenter och externa kontakter, som..

Antagningspoäng för Sjukskötersk 202

 1. st en ter
 2. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. TILL ANMÄLAN
 3. istratör sskspec@liu.se. Ingegerd Sandström, Studievägledare Tel: 013-281677 ingegerd.sandstrom@liu.s
 4. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier
 5. st tre års erfarenhet Antagningspoängen för VT18 låg på 15,73 (i betyg, urvalsgrupp BI) och 0,70 på högskoleprovet. HT17 låg det på 17,29 (BI) och 0,90 (HP). Vanligtvis är antagningspoängen något lägre på vårter

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning. Termi Sjuksköterskeprogrammet; Det gick inte att fullfölja begäran. Sjuksköterskeprogrammet - 180 hp Versioner av utbildningsplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare. Designgymnasiet Kungsholmen. Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling på Designgymnasiet Kungsholmen riktar sig till dig som är intresserad av teknikens roll i samhället... Teknikprogrammet. Stockholm. Antagningspoäng: 177,5

Utbildningens namn Anm.kod Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver Arbetsterapeutprogrammet LU-81500 BF 4.00 2 3 Arbetsterapeutprogrammet LU-81500 BI 16.25 19 46 Arbetsterapeutprogrammet LU-81500 BII 16.80 8 56 Arbetsterapeutprogrammet LU-81500 DA * 1 0 Arbetsterapeutprogrammet LU-81500 HP 0.70 15 3 För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2 Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna Studievägledare Linköping Sjuksköterskeprogrammet, studieort Linköping Psykoterpeutprogrammet Ann-Christin (Titti) Josefsson E-post: studievagledare@medfak.liu.se Tel: 013-28 68 17. Läkarprogrammet kurs 4-11 Lilian Alarik E-post: studievagledare@medfak.liu.se Tel: 013-28 68 25 Läkarprogrammet presumtiva och kurs 1- Vi läser sjuksköterskeprogrammet i Norrköping, men i olika terminer. Vi är riktigt taggade på två fantastiskt roliga veckor tillsammans med er och hoppas på att ni också ser fram emot det! Längst bak i denna mottagningsbok finns det mer information om oss i fadderiet

Video: Senare del: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Linköping

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, Antagningspoängen kan variera från år till år och det varierar också mellan olika program På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Läs mer om antagningspoäng. Start Höstterminen 2021. Dagtid Lund, heltid 100% På svenska . Studieperiod 30 augusti 2021 - 9 juni 2024 Ansökan Stängd för anmälan Senaste. De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet (mer information om behörighet se ovan) till programmet. På www.antagning.se finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in. Antagning till det 3-åriga sjuksköterskeprogrammet sköts av antagningsenheten på UHR (universitets- och högskolerådet) och det är till dem alla handlingar skickas Antagningspoäng Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Studieavgiften för Sjuksköterskeprogrammet är 420 000 SEK. Antagning till senare del av program Sjuksköterskeprogrammet har ingen separat antagning till senare del av programmet utan sökande hänvisas att ansöka till programmet via Antagning.se i vanlig ordning och efter antagning till termin 1 ansöka om tillgodoräknande av eventuella tidigare studier som överlappar

Antagningsstatistik - Linköpings universite

Sjuksköterskeprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet. Välkommen till BTH - Blekinge Tekniska Högskola. Sjuksköterskeprogrammet - Örebro universitet. Antagningspoäng för Sjukskötersk 2020. ANTAGNINGSSTATISTIK.SE Antagningspoäng till högskolekurser. Antagningsstatistik sjuksköterskeprogrammet linköping Sjuksköterska ki antagningspoäng. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer Sektionen inrättades under fullmäktigemötet 2016 som Apotekarsocietetens expertorgan inom medicinteknik med syfte att vara en oberoende sektion och sektionsgränsöverskridande forum för personer verksamma inom området Share your videos with friends, family, and the worl

Vanliga frågor och svar - KI-studenten Sofi

Antagningspoäng Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Antagningspoäng sjuksköterska gävle Antagningspoäng för Gävle 201 . Visar 49 sökresultat för Gävle Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabell Sjuksköterskeprogrammet är en framtidsorienterad utbildning som ger dig kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar både när det gäller arbetsledning och omvårdnadsansvar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap Kemisk analysteknik i Linköping höjdes från 16,50 till 17,90 och Datateknik i Lund från 16,50 till 17,70. Även högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur i Lund och Maskinteknik i Uppsala höjde med mer än ett helt poäng

Antagningsstatistik - Studera

Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer och inte behöver se likadant ut varje läsår Externa kontakter - Sjuksköterskeprogrammet Linköping. 292 likes. Denna sida är en kommunikationskanal mellan studenter och externa kontakter, som..

Bli sjuksköterska Allt om högskoleprove

 1. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2019. Efterfrågan är mycket stor på datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling Programmet dig djupare kunskaper i mjukvaruutveckling - hur man konstruerar program, verifierar en design och skriver program som körs över många maskiner
 2. Där har antagningspoängen höjts från 21,56 i fjol till 21,88 i år. I urvalsgrupp BII, alltså betyg med komplettering, har förändringarna skett åt olika håll vid olika universitet. I Göteborg, Linköping, Lund och Örebro har poängen gått upp något och vid övriga lärosäten har den gått ned
 3. Kärleksakuten Linköping, Linköping (Linköping, Sweden). 290 likes. Sexualundervisning för högstadie- och gymnasieklasser
 4. Sjuksköterskeprogrammet. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdelningen. God omvårdnad, helhetssyn på människan, medicinska kunskaper och utvecklings- och förbättringsarbete är det som utmärker.
 5. Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå)
 6. Efter sommaren har Linköpings universitet 129 platser på sjuksköterskeprogrammet, mot tidigare 162. Anledningen är att studenterna ska få bättre förutsättningar

Antagningspoäng linköping 2021 - antagningspoäng till

Antagningspoäng LBS Linköping 2020 - meritvärde och betyg Dina betyg räknas om till ett meritvärde och meritvärdet används för att söka till gymnasiet. Där konkurrerar du med andra som också vill läsa samma program och de som har bäst meritvärden blir antagna till programmet Tekniska fakulteten: 2021-08-30 (v 35) - 2022-01-15 (v 2) Undantag för åk 1: Civilingenjör-, ingenjör- och kandidatprogram (gäller även Malmstens Linköpings universitet): 2021-08-17. Asienkunskap: 2021-08-23. Masterprogram på engelska: 2021-08-25 Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Sjuksköterskeprogrammet HT21: Betygsurval 80%; Högskoleprov 20%; Akademiska poäng eller arbetslivserfarenhet påverkar inte urvalet. Sökande utanför EU/EES området: Studieavgift SEK 130 000 SEK/Läsår Programmet ges på svenska

Aktuell och tidigare antagningsstatistik Sökandestatistik; 2021. Preliminär antagningsstatistik 2021. 2020. Preliminär antagningsstatistik 202 I Linköping finns sammanlagt 19 gymnasieskolor, både kommunala, regionala samt fristående. Du kan välja ett yrkesförberedande program om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Om du hellre vill fortsätta att studera på universitet eller högskola, kan du välja ett högskoleförberedande program Där har antagningspoängen höjts från 21,56 i fjol till 21,88 i år. I urvalsgrupp BII, alltså betyg med komplettering, har förändringarna skett åt olika håll vid olika universitet. I Göteborg, Linköping, Lund och Örebro har poängen gått upp något och vid övriga lärosäten har den gått ned ; Kommer jag in där jag vill?? Först och främst, grattis till platsen på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings universitet i Norrköping! Vi som har gjort den här boken är ORGANisationen. Vi är sjuksköterskeprogrammets fadderi i Norrköping och vi vill önska dig varmt välkommen till världens bästa utbildning Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet. Sammanfattning Linköpings universitet Program (grundnivå) Linköping, Norrköping. 180 hp. Heltid Kommande medicinska kunskaper och utvecklings- och förbättringsarbete är det som utmärker sjuksköterskeutbildningen i Linköping och Norrköping

Utbildning - Linköpings universitet - Linköping Universit

Sjuksköterskeprogrammet: Ämnesguide. Genvägar UniSearch. En allt-i-ett-söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek där du kan söka efter artiklar, böcker och mycket mer. PubMed. Innehåller bibliografiska. Antagningsstatistik. Antagningsstatistik kan ge en uppfattning om vilka betyg som behövs för att bli antagen till en utbildning. Antagningen är beroende av vilken antagningspoäng de som söker till en utbildning har så det går inte att säga om du kommer in eller inte baserat på tidigare antagningsresultat Medicinska fakulteten Vi bedriver forskning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Kontakta os Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp. Av utbildningens 75 högskolepoäng (hp), utgör 60 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs på avancerad nivå inom medicin Men nu i höst startar utbildningen också på KTH, och det är där den har fått årets högsta antagningspoäng för en ingenjörsutbildning: 22,10 i betygspoäng (av maximala 22,5), eller 1,75 (av maximala 2,0) på högskoleprovet

Sjuksköterskeprogrammet - 180 hp - HK

¨Hej alla T6:or och färdiga sjuksköterskor! Vi på Reumatologimottagningen Universitetssjukhuset Linköping söker nu fler härliga sjuksköterskor till vårt gäng. Vi är en stor öppenvårdsmottagning med cirka 6000 patienter där sjuksköterskorna roterar mellan tre olika stationer om antagning till våra utbildningar. Antagning till utbildningsprogrammen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sker genom Antagning.se samt genom lokal antagning. På vissa utbildningar tas studenter in på andra meriter än enbart betyg

Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Sjuksköterskeprogrammet leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) Till varje utbildning presenteras den viktigaste informationen som du behöver för att kunna jämföra olika utbildningar med varandra såsom behörighetskrav, antagningspoäng, boendesituation, eventuella kostnader m.m. När du hittat en utbildning kan du enkelt komma i kontakt med skolan och ställa frågor genom att lämna en intresseanmälan I de urvalsgrupper i antagningsstatistiken som har ett streck (-) i kolumnen för antagningspoäng har ingen blivit antagen. De urvalsgrupper som har en asterix (*) har inte haft någon konkurrens om platserna utan där har alla behöriga sökande blivit antagna. Statistiken nedan visar antagna till program på grundnivå, urval 2 Lägsta antagningspoäng, urval 2, höstterminen 2001 * Samtliga sökande i urvalsgruppen har antagits Lärosäte Antal HA Ersta sköndal högskola 420201 Sjuksköterskeprogrammet 120 p, stockholm 46 14.98 12 3.90 17 4.00 1 .90 8 1.20 8 Ersta sköndal.

Röntgensjuksköterskeutbildningen passar dig som vill kombinera teknik med vård och möten med människor. Du som väljer denna utbildning får fokusera på ämnet. Sjuksköterskeprogrammet - Linköping - Norrköping 121 66 : 55 25 8 : 17 146 74 . 72 Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi (halvfart) 18 3 21 . 1; Uppdrag beslutat i FSM 2018 -03 6. LINKÖPINGS UNIVERSITET ; MEDICINSKA FAKULTETEN 2018-08-28 BESLUT DNR LIU-2018-0225 Antagningspoäng Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program Linköpings universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet . Antagningspoäng för Linköping 2017 . Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Linköpings universitet år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Om sökfunktionen Antagningspoäng och rapporter Externa kontakter - Sjuksköterskeprogrammet Linköping. October 25, 2018 · T6:or se hit!! Nu söker vi på Hematologiska kliniken nya kollegor. Bra arbetsmiljö, spännande arbetsuppgifter och fantastiska kollegor. Välkommen med din ansökan Ki sjuksköterskeprogrammet distans. Ingår i Sjuksköterskeprogrammet - Programwebb Sjuksköterskeprogrammet - Programöversikter För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet distans Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän.

 • Meningar i konjunktiv spanska.
 • Bosch diskmaskin.
 • Buchwald Immobilien.
 • VLCD produkter.
 • MP3 Sammlung Cover hinzufügen.
 • Walks near me.
 • Höllviken karta.
 • Cajun marinade for shrimp.
 • Champion Logo.
 • Granit glasburk.
 • Djur i Pyrenéerna.
 • Smörja dragkedja båtkapell.
 • Datura flower.
 • Kompostwerk Hildesheim Hafen Öffnungszeiten.
 • Tobi Fibel Lese Mal Blätter.
 • Older version of Skype for Windows 10.
 • Jenny Agutter net worth.
 • Custom fittype MATLAB.
 • Texans linebacker 2016.
 • Skyddsärm hund.
 • Utdelning AAK 2020.
 • Gallerian Stockholm öppettider.
 • Radavstånd standard uppsats.
 • MTRA Ausbildung Gehalt.
 • Twitter icon SVG.
 • Häva köp av bostadsrätt vid fel.
 • Weekend Köpenhamn tåg.
 • Fallmoran Vemdalsskalet.
 • Lindesberg.
 • Character traits list.
 • Autisme en emoties.
 • Thalidomide epidemic.
 • Park biograf.
 • Pizzeria Viking Lilla Edet meny.
 • Serbiska translate.
 • Opel Astra Sports Tourer 2018 test.
 • Porsche GT1 production numbers.
 • Vuxenutbildning Åland.
 • Steppenkerze blüht nicht.
 • Datorskärm 34 tum Välvd.
 • Manlig skådespelare USA.