Home

Region Skåne grafisk profil

Business Region Skåne och dess fyra dotterbolag har logotyper som är konstruerade på samma sätt, med samma höjd och färgskala. Alla logotyperna styrs av samma regel för användning. Logotyperna kan laddas ner som eps-filer längst ner på sidan. Logotyp på färg Logotypfärgerna är röd och grå, utom i de fall de placeras mot en svart eller mörk bakgrund

Logotyp Business Region Skån

 1. Uppdrag att ta fram en grafisk profil för ESS MAX IV i regionen - TITA /Region Skåne. Målsättningen var att förmedla en känsla av de 4 nyckelorden: Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktion. Logotypen används endast i dessa färger
 2. grafisk profil inklusive skyltning m.m. (från beslut: 2012-10-19) I beslutet framgår det även att utredningen föreslås inhämta kunskap och erfarenheter av internationella ledsystem från t ex Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Det är även tydligt att utredningen ska genomföras i bred samverkan internt i Region Skåne
 3. Här ligger t ex reklam, marknadsföring, grafisk formgivning, tryck, profil- och marknadsföringsprodukter, skyltar, fototjänster, undersökningar, gåvor och journalist- och författartjänster. Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största kommunen, följd av Helsingborg och Lund
 4. Två broschyrer om Strukturbild Skåne, en på svenska och en på engelska, uppdrag av Region Skåne Zooma bilden Uppdrag att ta fram en grafisk profil för Nordisk Salong 2014 som arrangerades av Helsingborgs Konstförening och Dunkers kulturhus för första gången 2014

denna rapport och ansats i Skåne går under namnet supercykelstråk är det inte givet att detta kommer att bli benämningen som kommuniceras mot cyklisterna. Vad namnet blir återstår att se, då det kommer att diskuteras i det fortsatta arbetet med grafisk profil, identitet och tilltal. Supercykelstråkens roll i transportsysteme För att underlätta arbetet med LRFs kommunikation har vi en gemensam grafisk profil. Den är ett verktyg för att förstärka och tydliggöra bilden av oss, och har som målsättning att omvärlden snabbt ska känna igen kommunikation från LRF Här kan du ladda ner både stående och liggande varianter av den socialdemokratiska logotypen, i olika filformat. Här hittar du även Socialdemokraternas grafiska profil

En grafisk profil åt Jämställd Utveckling Skåne . Alla våra uppdragsgivare: Avensia • Food Process Technology • E-commerce Park • Öjbro Vantfabrik • Fiskgrossisten • K-Gränd • Region Skåne • Helsingborgs kommun; Stadsbyggnadsförvaltningen,. Här ligger t ex reklam, marknadsföring, grafisk formgivning, tryck, profil- och marknadsföringsprodukter, skyltar, fototjänster, undersökningar, gåvor och journalist- och författartjänster.Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största kommunen, följd av Helsingborg och Lund REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE. INLEDNING GRAFISK PROFIL. Syftet med en grafisk profil för Regionsamverkan Sydsverige är att kunna ha ett gemensamt uttryck och tilltal oberoende av respektive organisations profiler. Det är ett sätt att hålla ihop alla aktörer i den gemensamma kommunikationen Vår grafiska profil. Våra grafiska riktlinjer ska bidra till att kommunikation från LRF blir tydlig, samstämmig och konsekvent. Vår grafiska kommunikation har olika syften och målgrupper, men följer en gemensam grafisk profil. En manual med regler och riktlinjer är ett verktyg som gör det möjligt att lyckas med detta

• Aktiv. Region Skåne ska ta initiativ till information, dialog och debatt om frå­ gor som är angelägna. Beredskapen att snabbt besvara frågor från media och allmänhet ska vara god. • Trovärdig. Informationen ska vara korrekt och saklig med en tydlig avsändare via trovärdiga kanaler och enligt den grafiska profilen • Begriplig Grafisk profil. Målet att nå visionen om världens bästa hälsa 2020 ska genomsyra vårt arbetssätt och vårt sätt att uppträda och påverkar även regionens grafiska profil. Den grafiska manualen innehåller mer än våra profilfärgers koder eller regler kring hur vi behandlar vår logotyp. Det vi framför allt vill visa är de möjligheter profilen erbjuder Grafisk profil. En grafisk profil är de riktlinjer som styr hur vår information och kommunikation ser ut. Den består av visuella element som logotyp, färg, typografi och bild som bygger upp bilden av Byggnads. Den grafiska profilen fungerar i hela organisationen. Om du har fler frågor kring den grafiska profilen ska du kontakta vår kommunikatör. Jag heter Åsa och är grafisk formgivare och webbdesigner. Behöver du hjälp med formgivning av en hemsida, annons, logotyp, grafisk profil eller annan grafisk

Här hittar du information och riktlinjer för Region Värmlands grafiska profil. Logotyp Instruktioner kring regionens logotyp samt huvudlogotypen för nedladdning Hälso- och vårdadministratör/Medicinsk sekreterare på Hälsostaden, Region Skåne. Landskrona Yrkeshögskola. Visa profilmärken Den grafiska profilen ger riktlinjer och regler för bland annat logotyp, färger, teckensnitt, bildval, dokumentmallar, annonser och trycksaker. Den mest grundläggande principen i den gemensamma grafiska profilen är att alla verksamheter i organisationen kommunicerar med en avsändare - logotypen för Region Gotland

Region Skånes varumärkesguide - Region Skån

Grafisk manual. Vår grafiska manual är ett verktyg för kommunikatörer, formgivare, designers och andra som arbetar med visuell kommunikation för Business Region Skånes räkning. Manualen visar hur logotyperna ska användas, vilka färger som ska användas i olika medier och vilka typsnitt som får användas / Grafisk profil / Hämta bilder för länsbesöken / Grafisk profil Skåne lä Enligt Rapidus ska regionen skapa en gemensam grafisk profil och marknadsföring. Region Skånes näringslivschef Hans Henecke ska leda det holdingbolag som håller samman de tre nya bolagen. - Ingenting är klart och jag vet inte vad jag kommer att göra den 1 januari. Vi får se GRAFISK PROFIL OCH KOMMUNIKATION. Det är viktigt att vårda och utveckla Teknikcolleges gemensamma varumärke på ett professionellt sätt. Riktlinjer, material och mallar för att arbeta korrekt med Teknikcolleges varumärke och grafiska profil finns i Tc-portalen. Här finns också Teknikcolleges nationella kommunikationsstrategi som beskriver. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. Patientnämnden Skånes uppdrag är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter inom hälso- och sjukvården, samt genom att återföra och analysera dessa ärenden bidra till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna

LOGOTYPE - www.henellgrafiskform.s

Här kan du se vilka områden som finns i Skåne län och vem som sköter vägen. Du väljer område genom att klicka på plustecknen (+) under kartan Genom ett nytt skyltprojekt har Region Skåne, Projektet har tagit fram en grafisk profil samt riktlinjer- och monteringsmanual som ska underlätta för de driftansvariga kommunerna medier och kanaler. Den grafiska profilen ska användas i alla sammanhang då Språkstart Halland ska kommuniceras ut till mottagaren. Häftet innehåller följande delar: • Logotype • Illustrationer • Färger och grafiska element • Typsnitt, typografi • Tonalitet - tilltal och bildspråk • Trycksaker - exempe Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett.

Region Dalarnas grafiska manual beskriver regionens logotyp, hur den får användas och i vilka sammanhang de olika varianterna används. Dessutom beskrivs vilka färger som ska användas, teckensnitt, designsystem, grafisk utformning med mera i manualen. Logotypen finns att ladda ner i olika format för tryck och för webb Grafisk profil En gemensam grafisk profil för alla våra verksamheter ökar möjligheten att tillsammans ge en samlad och professionell bild av Kävlinge kommun som organisation och plats. Rätt använd blir den en resurs för att förvalta omvärldens förtroende för kommunen och att synliggöra Kävlinge i konkurrensen med andra kommuner

Västra Götalandsregionens visuella profil är framtagen för att både ge möjlighet till varierande layouter och en god tillgänglighet. Det finns mallar och dekorer för professionell formgivning i InDesign samt för internt bruk och produktion i Microsoft Word och Powerpoint (informationsblad, omslag, nyhetsbrev och bildspel) eKatalog som Region Skåne har tagit fram tillsammans med Netgain har skapat såväl enorma tidsbesparingar genom självservice och processautomation som ordning och reda med hjälp av attesthantering och beställningsstatus 6 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting i Riktlinjerna definierar de byggstenar vi har för att skapa en tydlig grafisk profil: logotyp, typsnitt, färger, bilder och dekorelement och på vilket sätt dessa får kombineras. Genom dessa riktlinjer vill vi skapa en tydlig grafisk profil som stämmer överens me • Marknadsföringsmaterial för Exportcentrum Skåne • Grafisk profil för skyltning av Skåneleden • Flertalet montrar för Invest in Skåne på nationella och internationella mässo

Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning Denna sektion tillhör avdelning Skåne. Omfattar medlemmar som är anställda vid SUS Lund, primärvården mellersta Skåne, vuxenpsykiatri, BUP, lasarettet i Landskrona, Lab-medicin, Basservice, Habilitering och hjälpmedel, Regionservice, ISS-städ, Förenade service, Sodexo, Medirest- kök, privat vård och Falks ambulans. Följ Kommunal Skåne på Facebook Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö med kravet att Region Skåne döms att betala sammanlagt 1 350 000 kronor i böter/upphandlingskadeavgift. Eftersom det är ett upprepat beteende är det krävda beloppet högre än vad det skulle varit i normalfallet Region Sörmlands grafiska profil består förstås av mer än logotypen. Den grafiska profilen anger riktlinjer och regler för bland annat logotyp, våra färger, typografi, grafiska element, bildval, dokumentmallar, annonser och trycksaker. Ta del av hela den grafiska profilen som pdf nedan, för att få reda på mer om vad som gäller som är nytänkande och modern, en region där det händer många spännande och intressanta saker. Vi strävar efter att uppfattas som välkomnande, hand-lingskraftiga och pålitliga, i enlighet med våra kärn-värden. I denna grafiska profil beskrivs hur vi med hjälp av vår logotyp, typsnitt, färger, bilder och grafiska elemen

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne beslutade igår om extra och mer långtgående åtgärder för att förhindra smittspridning i Skåne. Åtgärderna gäller under tre veckor och innebär kraftigt skärpta råd om vars och ens personliga ansvar för att minska smittspridning, men också skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser Grafisk profil Region Sörmlands grafiska profil är viktig för igenkänning både för oss som arbetar i regionen och för dig som möter någon av våra verksamheter. När du ser vår logotyp eller något av våra varumärken, ska du veta att verksamheten tillhör regionen och att informationen kommer från oss Almis verksamhet har förändrats och utvecklats kraftigt under senare år. Företagen möter idag ett Almi som ligger i framkant av utvecklingen för att möta kundernas behov. Vi markerar nu Almis utveckling genom att lansera en helt ny grafisk profil. Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder fin.. Grafiskt program för Västra Götalandsregionens logotyp. Fastställt av regionstyrelsen 2007-06-19 Befintlig logotyp med märket och texten Region Västra Verksamheter som inte är bolag men som hade en etablerad grafisk profil för sin

Bravida stärker erbjudandet i Skåne – förvärvar stark

Grafisk profil till Nordic Roots. Grafisk profil och manual till dryckesmärket Nordic Roots. Uppdraget var att skapa nytt men med igenkänning. Det fick bli Helvetica. Tack för lånet av bilder David Möller och internet. Klicka på pilarna för att se hela Region Skåne Omställningscheckar och företagstöd i Region Skåne under coronakrisen Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet

Aktuella upphandlingar i Skåne län inom Upphandlingar av

Välkommen till ett studieförbund med stark identitet och stort engagemang. I samverkan med andra bedriver vi folkbildning inom rättigheter, hållbarhet, kultur och livsfrågor I den grafiska profilen ingår logotyp, regler för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder och regler kring vårt grafiska element. Om du har frågor om hur Sekos grafiska profil ska tillämpas är du välkommen att kontakta förbundets kommunikationsenhet

GRAPHIC DESIGN - www

Vi ger stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald, anställd i Byggnads eller företagare med hängavtal. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat År 2015 beställde RS 80 000 timmar primärvårdsläkare. medfind ser framemot samarbetet och hoppas kunna hjälpa Region Skåne att skapa en jämlik vård för alla patienter. Tidigare inlägg. 18 mars 2021 Medfind skriver grafisk profil och hemsida; 22 januari 2017 Medfind vald till Gasell 2016! 18 oktober 2016 Nytt avtal med Landstinget. Presentation om Region Sörmland. Här finns en presentation av Region Sörmland att använda vid interna och externa presentationer. Du kan välja att gå till de olika avsnitten i presentationen via snabblänkarna på bild två Region Skåne. Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige Nu lanserar vi ny logotyp, grafisk profil och hemsida; 22 januari 2017 Medfind vald till Gasell 2016! 18 oktober 2016 Nytt avtal med Landstinget Västernorrland; 26 september 2016 Ny medarbetare på Medfind! 17 mars 2016 Ny kollega på Medfind; 06 mars 2016 Nytt ramavtal gällande primärvården Region Skåne; 16 oktober 201

Attico Webb & Design - din Webbyrå i Ängelholm. Idag syns många företag på internet, så det är viktigare än någonsin att ha en unik och personlig profil på webben som inte försvinner i massan arbetar inom Skåne Nordost-samarbetet ska veta hur varumärket används på ett korrekt och avsett sätt. Profilhandboken fungerar som ett stöd för dig som ska kommunicera, informera eller dokumentera med avsändare Skåne Nordost. I profilhandboken ges en bakgrund till den grafiska profilens utseende, men hä Brödtext för tryck - Bliss Bliss är Business Region Skånes identitetsbärande typsnitt för brödtext i tryckproduktion. Det ska användas närhelst det är tekniskt möjligt, det vill säga i nästan alla sammanhang: kontorsmaterial, foldrar, utställningar, annonser, digitala bilder med mera

Grafisk manual - LR

Försäljning region Nord Direkt: 090-70 44 34 Mobil: 070-548 58 80 gunnar.ekstrom@bevi.co Region Skåne. Stenyxegatan 15A 213 76 Malmö. Telefon: 040-6155500. Email: info@apqel.s Process: 2.7.2.2 RGK Hantera grafisk profil Område: Giltig fr.o.m: 2019-05-13 Giltig t.o.m: 2021-09-01 Faktaägare: Katarina Lundqvist, Grafisk formgivare Fastställd av: Kristina Jordevik, Kommunikationsdirektör Revisions nr: 3 Identifierare: 33146 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2019-05-15 Sida 1 av The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att bryta ner gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplatsform för regioner och kommuner i Østdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och verksamhet, för att skapa fler jobb, samt på att undanröja gränshinder, som utgör barriärer för tillväxt i regionen Visuell grafisk kommunikatör Start; Yrken; Kultur, media & design; Visuell grafisk kommunikatör; Skåne ; 78 Lediga jobb. Kommunikatör Kristianstad eller Malmö till Patientnämnden Skåne. Arbetsgivare / Ort: REGION SKÅNE . Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön. Ansök senast 26.

Gröna omställningen ändrar förutsättningarna för

Press Socialdemokratern

Grafiskt material; Kort om UKM; Mallar och styrdokument; Urvalsgrupp; Personuppgifter; Varför UKM? Webshop; Covid-19; FAQ. Administratör; Deltagare; Om UKM. Föreningen; Personuppgifter; Press; Region Halland; Region Skåne; Region Värmland; Region Västernorrland; Region Västmanland; Region Västra Götaland; Kontak Omställningscheckar och företagstöd i Region Skåne under coronakrisen Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet Trafikverket har gjort en omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne. Genom fördjupad kunskap har vi tagit fram förslag på åtgärder som säkerställer vägens funktion på lång sikt. Nu arbetar Trafikverket med att vidareutveckla åtgärderna De finns som standard på alla datorer inom organisationen, vilket gör det enkelt för alla att följa profilen. Vi använder också Arial och Times New Roman i en del trycksaker, när verksamheter i regionen själva tar fram original och inte använder professionella design- och layoutprogram. Uppdaterat: 14 januari 2021

Våra uppdrag Foto, filmproduktion, webbdesign, grafisk

Logotyp och grafisk profil. Region Västernorrlands visuella identitet beskrivs och styrs av den grafiska manualen. Dokumentet beskriver vår visuella identitet och innehåller riktlinjer för hur den ska användas. Den innehåller även information om typsnitt, färger, bildhantering, mallar för trycksaker och annonser med mera 35 lediga jobb som Grafisk i Bunkeflostrand på Indeed.com. Ansök till Grafisk Formgivare, Art Director, Kommunikatör med mera Region Sörmland känner du också igen på våra grafiska element som vi använder för att förstärka och rama in våra budskap. De grafiska elementen hjälper till att skapa igenkänning för dig som nås av kommunikationen, så att det är tydligt för dig att det är Region Sörmland som är avsändare Region Kalmar län förstärker i dag provtagningskapaciteten när det gäller covid-19 i Nybro genom en mobil enhet i form av en minibuss. Nyhet 2021-04-14 Trafikförsörjningsprogram antaget av fullmäktige. Regionfullmäktige antog på torsdagen ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2029

Vår grafiska profil - LR

Mallar, logotyper & grafisk profil. Här finns material och länkar för dig som ska presentera eller representera Medicinska fakulteten och delar av dess verksamhet i olika sammanhang. Tänk på att det är vi medarbetare som är Medicinska fakultetens ansikte utåt 754 lediga jobb som Designer i Skåne Län på Indeed.com. Ansök till Ux Designer, Digital Designer, Sales Advisor med mera Region Sörmlands grafiska profil Öppna. Typografi; Presentation om Region Sörmland; Om användning av cookies (kakor) Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen; Regionservice Öppna; Restauranger, caféer och kiosker; Restaurangmenyer på våra sjukhus; Synergi Life; Verksamhetsnära tjänste Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. bildbearbetning och enklare formgivning enligt vår grafiska profil Grafisk profil. Region Sörmlands grafiska profil är viktig för igenkänning både för oss som arbetar i regionen och för dig som möter någon av våra verksamheter. När du ser vår logotyp eller något av våra varumärken, ska du veta att verksamheten tillhör regionen och att informationen kommer från oss

Grafisk profil - Välkommen till Region Västerbotte

Kommande år startas och färdigställs flera stora satsningar på järnvägen i Skåne. Vi rustar upp och bygger ut på flera sträckor för att fler ska kunna resa med tåg. Det kommer märkas extra mycket när vi behöver stoppa tågtrafiken vid olika tillfällen Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. 6 000-7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag En tydlig grafisk profil blir tongivande i så gott som all kommunikation företaget sänder ut och det bidrar till en enhetlig image och ett snabbare igenkännande. För vår kund Region Västmanland har vi gjort precis det. Ihop med den grafiska profilen levererade vi en manual för hur den ska användas på bästa sätt

Natasza Jonsson - Medfindimg-start-skoterskor - MedfindCoronaviruset (covid-19) | Staffanstorps kommun
 • Fjäder i hatten.
 • Tävlingsresultat häst Irland.
 • Wahlprogramm CDU 2021.
 • LibAddonMenu 2.0 eso.
 • How to stop Bitcoin texts.
 • Krasse allergi.
 • ANZEIGER Freudenstadt Geburten.
 • Parkering Sturebadet Marina Tower.
 • Föräldrabalken Riksdagen.
 • Pavane op 50 by gabriel fauré.
 • Rock and Blue storleksguide.
 • Bettina löffler samstag.
 • Lk pal universal pipe.
 • Czardasz Gdańsk sylwester.
 • Can you feel the love tonight Piano notes.
 • Backaleden MTB.
 • Diamond Painting Amazon.
 • Chlamydien Untreue.
 • Leasing automatbil.
 • Hero mariah carey lyrics And chords piano.
 • Nordea avsluta konto i annan bank.
 • Helene Fischer download kostenlos mp3.
 • Mjölksyra pH.
 • Stekplatta till spis.
 • Gleerups spanska.
 • Where Is preferred stock traded.
 • Bra dokumentärer Netflix.
 • Inträffa.
 • Unfall A72 heute Borna.
 • Vad heter fågeln korp på engelska.
 • Svara i absoluta tal.
 • Primona Allabolag.
 • Die Goldenen Zwanziger Musik.
 • Anwohnerparkausweis Herne.
 • Suicidal ideation svenska.
 • Framavlade hundar.
 • Äta regelbundet gå ner i vikt.
 • Celebrity look alike app.
 • How to get Amadeus software.
 • Penn Jillette Friends.
 • Flippin' pizza Long Beach.