Home

Skanska hållbarhetsredovisning 2022

Skanska global corporate website | Skanska - Global. Skanska Års- och hållbarhetsredovisning 2018 örvaltningsberättelseF / Bolagsstyrningsrapport 59 Skanskas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter, med högst tre suppleanter, vilka väljs av aktieä Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm. Distributionen av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 20 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post www.industrivarden.s Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats unde

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.group.skanska.com/investerare, där såväl svensk som Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm. Distributionen av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 20 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post investor. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm Telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.s

Video:

Skanska ska vara den ledande, hållbara samhällsutvecklaren och erbjuder därför lösningar för ett hållbart Snabba fakta om Skanska. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag med drygt 9000 medarbetare i Sverige och mer än 40 000 runt om i världen. Vi finns in tio länder i Europa och är verksamma i USA. Fullständig finansiell information finns på group.skanska.com Distribution av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 22 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm Telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.se För ytterligare information kontakta Här nedan återfinns års- och hållbarhetsredovisningar. Fram till 2016 var års- och hållbarhetsredovisningen separerade i olika dokument, från och med 20..

46 Skanska Års- och hållbarhetsredovisning 2020 Ersättningsrapport Introduktion Denna ersättningsrapport för 2020 beskriver hur Skanska AB:s (bolaget) riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (ersättningsriktlinjerna), antagna av årsstämman den 26 mars 2020, har tillämpats under 2020 riktlinjer för Hållbarhetsredovisning. Syftet är att presentera hur verksamheten har presterat under året, inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. VA SYDs hållbarhetsredovisning följer till viss del GRI Standards, nivå core. 5 VA SYD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 20 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.se För ytterligare information kontakta

SPARBANKEN SKÅNE AB (PUBL) ORG. NR. 516401-0091 - HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 Banken har sitt säte i Lund och verkar idag i 15 skånska kommuner, med 26 bankkontor grupperade i sex bankområden. Den lokala förankringen är en konkurrensfördel. Tillsammans med vårt lokala Kundcenter (telefonbank) och i våra digitala kanaler (appar, web Skandias års- och hållbarhetsredovisning 2018 publicerad fre, apr 12, 2019 08:30 CET. Års- och hållbarhetsredovisningen 2018 för Skandia har publicerats. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt publicerad på Skandia.se. För ytterligare information: Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se. Om Skandi Grund för vår hållbarhetsredovisning Väsentlighetsanalys Skanska och Scania, Järvaveckan 2018 genomfördes mellan den 9 - 16 juni på Spånga IP av The Global Village, som är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden Titel: Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag - en innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat

UBAB Hållbarhetsredovisning verksamhetsåret 2018. Föregående nyhet: Skanska och UBAB i Västra Frölunda. Nästa nyhet: UBAB förvärvar Örs Cementgjuteri. Policy; Jobba hos oss; UBAB Ulricehamns Betong AB. Betongvägen, Timmele, SE-523 92 Ulriceham SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 | 3 En större nybyggnation vid anläggningen i Liatorp har färdigställts vilket avsevärt kommer att förbättra den interna logistiken och minska antalet transporter. Årets viktigaste händelser Vi har genomfört certi­ fiering enligt IATF 16949, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har även tr Distribution av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 20 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, t elefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.se. För ytterligare information kontakta Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Årsstämma 2018 2018-02-01: Bokslutskommuniké 2017 2021-03-09 14:00:00 Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbplatsen +2,34%. Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning 2018. Det vi gör kan tyckas enkelt och självklart. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplext

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender inom urbanisering och demografi, samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i såväl enkla som ytterst krävande uppdrag MSEK 80 000 120 000 160 000 40 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 Rörelseresultat MSEK Rörelsemarginal % 10 000 15 000 20 000 5 000 10 15 20 5 0 0 2015 2016 PEAB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 1 2019 i korthet Finansiella 2019 2018 2017 mål Nettoomsättning, Mkr 54 008 52 233 49 981 Rörelseresultat, Mkr 2 568 2 573 2 418 Rörelsemarginal, % 4,8 4,9 4,8 Resultat före skatt, Mkr 2 510 2 518 2 458 Årets resultat, Mkr 2 092 2 100 2 067 Resultat per aktie, kr 7,09 7,12 7,0

Om Skandias hållbarhetsredovisning 2017 Denna hållbarhetsredovisning, som är Skandiakoncernens sjunde, har upprättats för att upp - fylla kraven enligt GRI Standards. Inom ramen för revisionen av Skandias årsredovisning 2017, har intygats att hållbarhetsredovisningen upprättats i enlighet med 6 kap. 12 § i ÅRL Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm. Telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.se. För ytterligare information kontakta: André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 6 Näringsliv 19 januari 2018 16:30. Spara . Så hanterar skånska bolag nya hållbarhetskravet. Catena är börsnoterat och har som sådant en rutin att skriva hållbarhetsredovisning Distribution av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 22 mars. Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från: Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm. Telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.s

Below you will find all downloadable sustainability document Under 2018 sålde LMK sina aktier i Kijkshop för en symbolisk summa till det finansiella konsultbolaget Meus Liberi Tripudium (MLT) i Stockholm, som tidigare avlönats genom olika uppdrag för att vända utvecklingen. LMK Industri ägde 9 procent av aktierna i MLT. Men fordringarna på Sparkistan låg kvar hos LMK-gruppen Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerades den 12 mars, 2019. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF, 12 MB) GRI Index to the Annual and Sustainability Report 2018 (PDF, 366 KB) ` Senaste finansiella eventet. mars 13, 2018 / , Sweden. Års- och. 2018 Benders inleder sin satsning på solceller. Körs ca 40% av transporterna mellan egna anläggningar med tåg. Benders förvärvar Skanska stomsystem AB och Benders Bygg-system AB bildas 2018. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 28 februari, 2019. 2017. Års- och hållbarhetsredovisning 2017 21 februari, 2018. 2016. Årsredovisning 2016 │ Hållbarhetsredovisning 2016 22 februari, 2017. 2015. Årsredovisning 2015 │ Hållbarhetsredovisning 2015 22 februari, 2016. 2014. Årsredovisning 2014 │ Hållbarhetsredovisning 2014.

Göteborgs Hamn – Väder och vind

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på

We can make a positive contribution to sustainable development both through our operations and our products. We are continually working to reduce energy consumption from products and emissions from factories; working to ensure that our employees and business partners are treated fairly; and striving to be a good neighbour in the communities in which we operate Hållbarhetsredovisning Hem Genom ABC-staden 4.0 (activitybasedcity.se), som MTR driver tillsammans med Skanska, Scania och WSP, har vi en bra plattform för att vidareutveckla våra idéer. Under 2018 hölls ett antal seminarier i ABC-serien, bland annat under Almedalen,.

Skanska: Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning

 1. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 Mer. Vårt ansvar mot kunderna. Andra kunder som valt att använda biogas är Estrella och Skanska Asfalt och vi märker att efterfrågan ökar alltmer. Till Års- och hållbarhetsredovisningen Så funkar det. Sidfot. Göteborg Energi
 2. En man i 65-årsåldern från Malmö blev Skånes fjärde miljonvinnare i år när han i går prickade in sju rätt på Lotto 2 och vann 1 000 000 kronor. Vinsten kom efter att han spelat Lotto i flera decennier. - Man har alltid hoppats på turen, skrattar den överraskade mannen
 3. Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2018 mån, mar 04, 2019 14:00 CET. L E Lundbergföretagen AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se. Den tryckta publikationen distribueras under vecka 11 till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta

Här hittar du Sysavs hållbarhetsredovisning för 2018. Läs allt om Sysavs arbete för en hållbarare värld i årsredovisningen Publicerad: 4 november 2018, 17:24 SKYDDAR AFFÄRERNA. Lena Hök, global hållbarhetschef på Skanska, tycker att det är viktigt att vara öppen med hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågor - och där ingår det att redovisa risker

Volvo Construction Equipment och dess kund Skanska har uppmätt banbrytande resultat i deras forskningsprojekt Electric Site; 98 % lägre koldioxidutsläpp, 70 % lägre energikostnad och 40 % lägre operatörskostna Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (webbversion) Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (pdf) Januari - december 2018 . Bokslutskommuniké januari - december 2018 (webbversion) Bokslutskommuniké januari - december 2018 (pdf) Presentation; Januari - september 2018 Skanska. Tillgångarna har hög kvalitet, låg risk och balanserar varandra väl. Andel av Lundbergs innehav Siffror anger andel av kapital (röster) i procent per den 19 februari 2018. Lundbergaktiens totalavkastning GENOMSNITT PER ÅR De börsnoterade innehaven är värderade till marknadsvärde per den 19 februari 2018

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 MTA Bygg och Anläggning. 2 . 1 INNEHÅLL: 1. OM MTA 2 2. HÅLLBARHETSARBETE 3 3. MILJÖ 4 4. SOCIALA FÖRHÅLLANDEN 5 4.1 Jämfört med 2018 har utsläppen ökat från 421,8 till 445 ton. Under samma period har antalet anställda ökat, utsläpp. Foto: Peter Steen Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Finansiell information och rapporter. 2021 : Rapport för första kvartalet 2021: kl 13, 6 maj 2021: Årsstämma 2021: 6 maj 2021: Rapport för andra kvartalet 2021: 16 juli 2021: Rapport för tredje kvartalet 2021: 27 oktober 2021

Skanska, den hållbara samhällsutvecklaren

under 2018 nådde vi 95 procent, en ökning från 59 procent 2017. Det är ett viktigt steg mot vårt övergripande materialmål att senast år 2030 använda endast återvunna eller på andra sätt hållbart framställda material. under 2018 ökade denna andel till 57 procent från 35 procent 2017. Läs mer om våra hållbara material p Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ) tor, feb 20, 2020 07:30 CET. Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr. 556000-4615, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket även innefattar krav på Hållbarhetsrapport

Ett av Sveriges största byggföretag skanska

SPARBANKEN SKÅNE AB (PUBL) ORG. NR. 516401-0091 - HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 5 Vi bygger värde genom att vara öppna, ta initiativ och vinna förtroende. Oavsett om våra kundkontakter sker digitalt, via telefon eller på ett fysiskt kontor så är det i varje möte vi har chansen att bygga långsiktiga relationer och vårda vårt varumärke Här har du alla våra bloggar samlade. Klicka på den blogg du vill besöka Vårdboendet om cirka 5 300 kvadratmeter är utvecklat av Skanska och UBAB levererade stommen med färdigmålad fasad och monterade fönster. Stäng. Hållbarhetsredovisning. 2018-06-14. som kommer hyra ut 23.000m 2 till ICA hösten 2018 Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance) ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu har ett nytt enhälligt beslut om GTIN-regler anpassade för byggbranschen i Sverige, och på sikt globalt.

Nu är det klart att Vardaga öppnar ytterligare ett äldreboende i egen regi i Göteborgsområdet. Villa Kviberg får 77 lägenheter och kommer att ligga intill Säveån. Boendet ligger nära både muséer, grönområden och kommunikationer, och man tar sig in till centrala Göteborg på 10 minuter Hållbarhetsredovisning 2019 Hållbarhetsmål med direkt inverkan på medlemmarna: HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING MEDLEM I BYGGNADS NR 5 REDAKTÖR: TERESE PERMAN ADRESS: BYGGNADS, 106 32 STOCKHOLM E-POST: TERESE.PERMAN@BYGGNADS.SE TEL: 010-601 10 35 WWW.BYGGNADS .SE R N Byggnads uppgift är att tillvarata byggnadsarbetarna Teknikkonsultbolagen Sweco och ÅF har tecknat ett gemensamt avtal med Skanska Healthcare AB som omfattar projekteringen av Nya Karolinska Solna, NKS. Avtalet uppgår till cirka 580 miljoner kronor och delas lika i konsortiet mellan Sweco och ÅF. Cirka 250 MSEK av kontraktsvärdet är hittills upparbetat Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (bolaget), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2021. Mot bakgrund av risken för spridning Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor

Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30 . 2018-11-29 . Uttalande från Stendörren Fastigheter AB (publ):s oberoende budkommitté med anledning av EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande . 2018-11-29. 2018-12-06 . Göteborgs tillväxtbomb Adfenix skapar framtidens ekonomiteam och revolutionerar mäklarbranschen . 2018-12-05 . Foyen har biträtt Kraftringen vid förvärv av aktier i Skånska Energi . 2018-12-04 « första ‹ föregående.

Årsredovisning 2018 (pdf) Årsredovisning 2017 (pdf) Årsredovisning 2016 (pdf) Årsredovisning 2015 (pdf) Årsredovisning 2014 (pdf) Årsredovisning 2013 (pdf) Årsredovisning 2012 (pdf) Årsredovisning 2011 (pdf) Årsredovisning 2010 (pdf) Årsredovisning 2009 (pdf) Årsredovisning 2008 (pdf) Årsredovisning 2007 (pdf) Årsredovisning 2006 (pdf Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag . 2018-02-07 . Nytt rekordår, ökad aktieutdelning och hög nettorekrytering. 2018-02-07 . Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Wihlborgs Fastigheter AB . 2018-02 2018-02-05 « första ‹ föregående. Skanska 41 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 43 Förvaltningsberättelse 44 Definitioner 53 Koncernen. Finansiella rapporter 54 Noter 57 Moderbolaget Finansiella rapporter 81 Noter 84 Förslag till vinstdisposition 91 LUNDBERGS ÅRS- oCH HÅLLBARHETSREDoVISNING 2018 Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2017 mån, mar 05, 2018 15:15 CET. L E Lundbergföretagen AB:s Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se

Års- och hållbarhetsredovisningar - SC

december 2018 en Klimat- och energiplan för Helsingborg, med bland annat krav på att sta-dens förvaltningar och bolag ska anskaffa fossilfria arbetsfor-don från och med år 2024 varpå hamnen utreder alternativ för en fossilfri verksamhet med fort-satta volymökningar. Helsingborgs Hamn genomför en innovationsupphandling so Skanska har fortsatt att under 2018-19 ge en Helenas Hållbara-box som inflyttningspresent i flera projekt i Stockholm. Läs hela pressmeddelandet från 2017 här. HSB valde att ge en skräddarsydd kasse som inflyttningsgåva till de 90 nybyggda lägenheterna vid Strandkanalen i Gävle Som tidigare meddelats har Skanska undertecknat ett Sale and Purchase Agremeent Årsstämma 2018 se not 20 B i års- och hållbarhetsredovisningen 2019. För ytterligare information kontakta: Pontus Winqvist, Managing Director, Asset Management, Skanska AB, tel +46 10 448 88 51 I dessa tider renoverar många sina hus. Tar du bort asbesthaltiga material som eternit, behöver det tas om hand på ett säkert sätt för att inte utgöra fara för dig eller andra. Så här går du till väga

Skånska Dagbladet vann 2018 års upplaga av Tio Tidningars Tips i Stryktipstävlingen och Borlänge Tidning segrade i Måltipstävlingen. Förutom äran får vinnarna skänka 13 000 kronor vardera till valfri förning genom Svenska Spels sponsringssatsning Gräsroten.. Skånska Dagbladet stod för en mäktig uppryckning, 2017 kom de på tionde plats och i år vann de hela Stryktipstävlingen hållbarhetsredovisning. INTRESSENTANALYS VÄGLEDANDE Sysav genomför sedan många år undersökningar för att få veta vad omvärlden har för attityd till bolaget och dess verksamhet. Vartannat år som en del i intressentanalysen görs en väsentlighetsanalys för att se vilka strategiska områden som är viktiga både för Sysavs verksamhet oc

Hållbarhetsredovisning 2018 - Swedban

Skanskas niomånadersrapport 2018 publiceras den 8 november, 2018, kl 7:30. I anslutning till rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas den 8 november kl 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 Under hösten 2018 påbörjade Skanska Sverige RFSLs hbtq-certifiering. Syftet är att lyfta hbtq-perspektivet som en del av företagets mångfalds- och inkluderingsarbete. Förskolan där Svanen värnar om barnen. 2019-07-10 Autoexperten Hållbarhetsredovisning 2018 | 5 INLEDNING Malin Möller Chef Hållbar verksamhetsutveckling Ett litet steg framåt Vi förbereder oss för framtidens kund 2018 blev året då vi i min familj tog steget att inte längre äga någon bil. Det kan tyckas konstigt, speciellt då jag hade för-månsbil och arbetar inom fordonsbranschen hållbarhetsredovisning 2018 som är upprättad enligt GRI Standards, nivå Core. Den omfattar koncernens verksamheter i Sverige och Norge under räkenskapsåret 2018. Den senaste hållbarhetsredovisningen enligt GRI lämnades den 21 mars 2018. På sid 84-85 framgår var i föreliggande dokument de GRI-relaterade hållbarhetsupplysningarna finns

KPMG Hållbarhetsredovisning 2018/2019 | 5 Vad vi alltid lovar: Upatta förändring Alla företag och organisationer står inför olika typer av förändringar. Våra kunder ska uppleva att KPMG arbetar engagerat till- sammans med dem för att deras verksamhet ska kunna utvecklas så bra som möjligt. Med vår djupa expertis och proaktiv Hållbarhetsredovisningen Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2018. Redovisning för 2017 publicerades vecka 10 2018. I rapporteringen har vi utgått från Global Reporting Initiative. Kontaktperson vid frågor: Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig, Renova. Nyckeltal koncernen 2018 • Omsättning: 1 315 miljoner k Omsättning 2018: 637 miljoner SEK Antal anställda: 149 Anläggningar: 4 st; Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås som tvättar och distribuerar ut våra lådor och pallar Huvudkontor: Stockholm SVENSKA RETURSYSTEMS (ORG-NR 55 65 36-3933) INTEGRERAD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 |

Skandias års- och hållbarhetsredovisning 2018 publicerad

KPMG Hållbarhetsredovisning 2017/2018 3 Revisions- och rådgivningsbranschen har en viktig roll i samhället. Genom att granska och kvalitetssäkra information och beslutsunderlag bygger vi förtroende mellan marknadens aktörer. Den insikt vi kan ge via vår rådgivning oc Kontakta oss gärna om du har frågor: Christer Nerlich, chef ekonomi och finans, 08-566 20 540 Thomas Nystedt, finanschef, 08-566 205 41 Rebecca Liljebladh Thorell, kommunikationschef, 08-566 205 09. För beställning av tryckt rapport mejlar du till kundservice@vasakronan.se För tjugonde året i rad publicerar Lantmännen också sin hållbarhetsredovisning, som för första gången är externt granskad. Lantmännen har under 2018 bland annat: Minskat klimatutsläppen från 306 000 ton till 264 000 ton, en minskning med nästan 14 procent. Jämfört med basåret 2015 har vi minskat våra totala utsläpp med 26 procent Som Sveriges ledande bryggeri kan vi på Spendrups göra skillnad. Här kan du läsa om hur vi arbetar för ökad hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, från humleodlingen till lanseringen av nya drycker

Fokusområde 3: Främja mångfald - MTR Nordi

2018 New Wave Group Hållbarhetsredovisning 2018. 10 08 26 34 16 14 INNEHÅLL 01 - INTRODUKTION 03 Händelser i korthet 2018 04 VD har ordet 08 Vå ormvädl r 10 Våra hållbarhetsmål 12 02 - OM REDOVISNINGEN 12 Väsentlighetsanalys 13 Intressenter 14 03 - OM KONCERNE AP7 Hållbarhetsredovisning Allmänna pensionen.Varje månad betalar arbetsgivare in 18,5 procent av lönen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Av den allmänna pensionen går 2,5 procent av inbetalningarna till premiepensionen. Resterande 16 procent går till inkomstpensionen. Avkastning 2018 AP7 i siffror 2,5% efänt. SAMHALL ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 1 Innehåll Den reviderade årsredovisningen för Samhall AB (publ) 556448-1397 utgörs av förvaltningsberättelsen samt tillörande finansiella rapporter på h sidorna 1-9, 11-17 och 46-83. Den över-siktligt granskade hållbarhetsredovis - ningen utgörs av sidorna 1-43 och 88 2018. BENDERS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019. 9. TIDSLINJE. Tidslinje Benders 1960. 2000. 2010. Benders förvärvar Skanska stomsystem AB och Benders Byggsystem AB bildas HSB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 HSBs hållbarhetsredovisning 2018 är digital och finns att läsa i sin helhet på hsb.se/hallbarhetsredovisning Det här är en utskriftsanpassad pdf med samlat innehåll från den digitala redovisningen

Hållbarhetsredovisning UBA

Hållbarhetsredovisning 2018 MTR har sedan 2016 valt att enbart publicera hållbarhetsredovisningen online. Att trycka upp pappersversioner ser vi som en onödig miljöpåverkan när de allra flesta ändå väljer att söka efter information från internet 2 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 3 Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring

MFN.se > Skansk

HÅLLBARHETSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2017/2018 3 VD HAR ORDET Välkommen till Eolus Vind AB:s första håll-barhetsrapport. Den här rapporten samman-fattar Eolus roll i ett aktivt hållbarhetsarbete i näringslivet. Rapporten beskriver våra vikti-gaste hållbarhetsfrågor, risker på området och de mål vi har för kommande räken-skapsår Hållbarhetsredovisning 2018 Styrelsen avlämnar härmed hållbarhetsredovisning som också är en del av förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Denna rapport omfattar redovisning av StudentConsulting Sweden ABs (org.nr 556674-7449) rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6:10-14

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 - Göteborg Energ

HÅLLBARHETSREDOVISNING 34 MVB I ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 MVB:s verksamhet är koncentrerad till staden vilket gör oss till en bidragande aktör i skapandet av framtidens stad. Med det följer ett ansvar som omfattar mer än bara minskad miljö- och klimatpåverkan. De som bor och verkar i byggnader vi byggt ska må bra Revisors rapport över hållbarhetsredovisningen 103 Definitioner och alternativa nyckeltal 104 Ordlista106 Finansiell kalender, kontakter 107 GRI-appendix www.sveaskog.se Årsredovisningen som innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter omfattar sidorna 6-17, 20-25, 28-29 och 32-90

Skanska - Industrivärde

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2018 Den legala årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen för Hemsö Fastighets AB (publ), org. nr. 556779-8169 är reviderad och omfattar s. 66-120. Förvaltningsberättelsen omfattar s. 66-81. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i Hemsös löpande verksamhet. Information om. många dimensioner. Under 2018 fortsätter och intensifieras arbetet med att väva in hållbarhetansvaret i de vardagliga aktiviteterna, vilket vi berättar mer om på följande sidor. Detta är Sparbanken Skånes första hållbarhetsredovisning och vi är stolta över att få berätta om vårt hållbarhetsarbete BRAVIDAS ÅRSREDOVISNING 2018 . INKLUSIVE HÅLLBARHETSREDOVISNING. VI GER FASTIGHETER LIV. Tekniklösningar för ett levande samhälle Bravida arbetar med alla de funktioner som ger fastigheter liv. De flesta av oss använder . dem varje dag utan att ens tänka på det - hemma, på jobbet och i samhället. 1 3 2 5 10 6 8 9 4 7 1 Humlegården Fastigheter - Fastighetsbolag i Stockhol MÄLARENERGIS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 3 MÄLARENERGIKONCERNENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019 Vi redovisar enligt etablerad standard för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core. Redovisningen omfattar hela Mälarenergi AB och dess hel- och delägda dotter- bolag. Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i april.

Hållbarhetsrapport 2018 Foto: Berendsen, Paul Björkman, Wargön Innovation, Getty Images, Shutterstock Formgivning: Gullers Grupp, april 2019 HÅLLBARHETSRAPPORT 2018. 5 Innehålls- förteckning Cirklarna ska slutas 7 En ren kärna 8 Våra affärslösningar 10 Vårt hållbarhetsarbete r HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 Styrelsen och verkställande direktören för Förvaltnings AB Framtiden, 556012-6012, avger härmed hållbarhets- rapport i enlighet med Årsredovisningslagen för räken- skapsåret 2018. Hållbarhetsrapporten har godkänts på styrelsemöte den 6 februari 2019 i Förvaltnings AB Framtiden hållbarhetsredovisningen och rapporteringsprinciperna, se sidan 65. WWF Environmental Paper Index SCA Hållbarhetsredovisning 2016 3 SCA i korthet. till år 2018, jämfört med 2014. För att nå delmålet, och hela vägen fram till att ingen gör sig illa på jobbet, måste vi för METRIA • Hållbarhetsredovisning 2018 • Utdrag ur Metrias årsredovisning 2018 3 ÅRET I KORTHET Intäkterna för 2018 uppgick till 433,2 MSEK (432,1) och resultatet (EBITDA) till -3,4 MSEK (36,7). Det lägre resultatet beror på fortsatta investeringar, kostnade

 • Vackra tyger.
 • Polizeieinsatz Bergheim heute.
 • Lewy body dementia wiki.
 • Robotgräsklippare pris.
 • Windows Vista home basic Service Pack 2 download 32 bit.
 • Tinkerbell Ausmalbilder zum Ausdrucken.
 • Laddpress Kit.
 • Dedicare Örebro.
 • San Francisco Earthquake 1989.
 • Edwardian fashion vs Victorian fashion.
 • Sega Mega Drive 2 игры.
 • Hel stek i tryckkokare.
 • X3 Terran Conflict gute fabrikstandorte.
 • Transparente Folie bedrucken lassen.
 • Äta vattenmelon varje dag.
 • Frukostsmoothie protein.
 • No Tomorrow season 2 petition.
 • Högskolan för scen och musik.
 • Canva tool.
 • Efterklang Piramida.
 • Have a safe and happy New Year.
 • Ont i äggstockarna en vecka efter ägglossning.
 • Aktivera spärrat kort Handelsbanken.
 • Hematologi Stockholm.
 • Karenz Modelle.
 • Satsdelar övningar med facit.
 • ASC H cellprov.
 • Campingplatser i Sverige.
 • New Zealand visa exemption COVID.
 • Sony A5000 photos.
 • Radiohjälpen telefonnummer.
 • Mobilt säkerhetsid SEB.
 • HSV Pressekonferenz YouTube.
 • Upp och nedskrivet.
 • Kyckling i långpanna Zeinas Kitchen.
 • Player ID Pokémon GO.
 • Utdöd fågel Dodo.
 • Abu Dhabi Dubai.
 • Däcktryck C däck.
 • Sims 4 Mods website.
 • KOL förbundet.