Home

Hvornår var der lockout i Danmark

Google Search Trends 2018 – Året i søgninger

Konflikten i 1973 er den største arbejdskonflikt i Danmark nogensinde. 155.000 strejkede, mens 105.000 var lockoutet. Arbejdsgivere og arbejdstagerne var blandt andet uenige om arbejdernes krav om en 40 timers arbejdsuge og ligeløn Lockouten varede fra 2. april 2013 frem til 26. april. Omkring 875.000 elever og kursister blev ramt - heraf 557.000 elever i folkeskolen. Lockouten berørte 67.000 overenskomstansatte lærere på eksempelvis folkeskoler, ungdomsskoler og produktionsskoler

Tidslinjen er sidst ajourført den 8. april 2021. Coronavirussen har ramt hele Europa, men reaktionerne i EU og i de enkelte medlemslande varierer og er kommet forskudt. Det viser Tænketanken EUROPAs tidslinje over de vigtigste begivenheder i Europa og i Danmark under den efterhånden lange krise Der er over 500 smittede i Danmark og er omkring fordoblet hver dag over de sidste dage, det er tæt på halvt så mange som i Italien pr indbygger. Allerede nu står folk tæt i kø og hamstre, det er squ ikke samfunds sind

Sker det, vil en lockout starte den 1. april. Vurderer Mette Christensen derimod, at der er mulighed for mægling, så har parterne omkring to gange 14 dage til at lave et mæglingsforslag. Og dermed er lockouten udsat til midten af april eller senest den 3. maj Pest i middelalderen. I 1349 eller 1350 blev Danmark ramt af pesten. Pesten, eller Den Sorte Død, var en dødelig sygdom, der i løbet af to-tre år havde arbejdet sig op igennem Europa fra syd og flere steder slået op imod 40 % af befolkningen ihjel. I Danmark har man ikke megen direkte viden om pestens hærgen, men det fremgår dog af kilderne, at.

Partierne er enige om, at almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan genåbne 13. april 2021. Indkøbscentre, stormagasiner. En lockout sker under overenskomstforhandlinger - efter at der er varslet konflikt. Konfliktvarslet er på 4 uger. Forligsmanden kan udskyde lockouten. Lockouten kan udskydes af to omgange med 14 dage, dvs. 28 dage i alt. Er jeg omfattet af lockout? Som udgangspunkt er du kun omfattet af en lockout, hvis: Du er medlem af en fagforenin Der var dog ikke tale om en mur, snarere en lang række befæstede punkter. Og der var ikke meget elite over de nazister, som bemandede bunkerne i Danmark. De elitetropper, som nazisterne havde tilbage, var sendt til frontlinjen i Sovjetunionen for at kæmpe en håbløs kamp mod Stalins Røde Hær I 1750 regerede Frederik 5. enevældigt over Danmark, og styret anvendte censur. Det betød, at alt hvad der blev skrevet og trykt, skulle kontrolleres og, om nødvendigt, censureres, inden det kunne publiceres

OVERBLIK: Så længe varede tidligere konflikter Politik D

 1. Stenalderen i Danmark er en forhistorisk tidsperiode, der varede fra ca. 12.800 f.Kr. - 1.800 f.Kr. Periodens start regnes sædvanligvis fra isens tilbagetrækning fra dansk område efter den sidste istid, Weichsel-istiden, til trods for at der kendes enkelte spor af mennesker fra før Weichsel, nemlig fra Eem-mellemistiden (130.000 - 117.000 år siden), ved Hollerup i Gudenåens brinker, og Holsten-mellemistiden (418.000 - 386.000 år siden), i Sønderjylland nær Christiansfeld
 2. Se, hvornår vi i Danmark har fuldmåne i fuldmånekalenderen nedenfor. Den 27. april - kl. 05:31 (Supermåne) Den 26. maj - kl. 13:13 (Supermåne) Den 24. juni - kl. 20:39; Den 24 juli - kl. 04:36; Den 22. august - kl. 14:01; Den 21. september - kl. 01:54; Den 20. oktober - kl. 16:56; Den 19. november - kl. 09:57 (Penumbra måneformørkelse og mikromåne
 3. Storkonflikten i 1973 Konflikten i 1973 er utvivlsomt den største arbejdskonflikt vi har oplevet i Danmark. I alt 155.000 mennesker strejkede, mens 105.000 blev lockoutet. Uenigheden mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bestod blandt andet i arbejdernes krav om at få en 40 timers arbejdsuge samt ønsket om ligeløn

Der findes mange flåtarter i Danmark, bl.a. forskellige skovflåter. Flåter foretrækker fugtige og skyggefulde steder med højt græs, og de findes især i skovområder, krat, moser og fugtige enge. Her sætter de blodsugende flåter sig på rådyr og andre pattedyr, der kan bringe flåterne langt omkring, også ind i vores haver Den sidste og måske mest dækkede lockout i Danmark var i 2013, hvor den såkaldte Lærerlockout fandt sted. Det var en konflikt, der varede over hele 25 dage. Da der var tale om det meste af den danske lærerstand, endte over 67.000 lærere med at blive lockoutet

kopper i Danmark - og de organisatoriske forhold i 1970 Af Henrik Permin, Palle Petersen og Niels Høiby Kopper (også kaldet børnekopper, variola) er en infektionssygdom, hvor der kræves tæt kontakt, for at man kan blive smittet. Den smitter via indåndingsluften, ved direkte kontakt og indirekte kontakt via tøj og sen-gelinned (1-3) Multisangerne på besøg i Margrethe Kirken.Hvornår er der dejligst i Danmark.. Formørkelsen 30. juni 1954 var ikke total i Danmark Men det bliver formørkelsen 2. september 2426 Kan man ikke vente, må man i stedet rejse, og så ser det ikke helt så slemt ud: Der er i gennemsnit en total solformørkelse et eller andet sted på Jorden med cirka halvandet års mellemrum - men mange af dem foregår desværre på ret så utilgængelige steder som til havs eller på Antarktis Anden gang var under 2. verdenskrig og i årene, der fulgte umiddelbart efter - 1940 til 1948. Tredje og sidste gang var i sommeren 1980, hvor sommertiden blev indført, som vi mere eller mindre kender den i dag. Fra 1980 til og med 1995 strakte sommertiden i Danmark sig nemlig fra sidste søndag i marts til sidste søndag i september

Fakta: Her er folkeskole-lockouten i tal - politiken

Tidslinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår

I forbindelse med et skoleprojekt spørger en læser, hvornår bjørnen uddøde i Danmark? Bjørnen var udbredt i stenalderen, men yngste knoglefund går 6500 år tilbage. Den brune bjørn lever som bekendt ikke vildt i Danmark, men i den ældre stenalder var den udbredt i det meste af Europa, herunder i Danmark.Datidens mennesker jagede ligefrem bjørne, [ Listen viser bl.a., at Danmark 13 gange har været ramt af orkan eller stærk storm (vindhastighed større end 28,4 m/s), hvor den måske hidtil værste orkan ramte store dele af landet i december 1999 Med sagen forholder sig sådan, at Danmark var et land, hvor den evangelisk-lutherske kirke havde monopol i perioden 1536 til 1682. I 1680erne blev det lovligt i visse byer at oprette menigheder af reformert, romersk-katolsk og jødisk tro. Men religionsfrihed var der ikke før 1849. Artiklen fortsætter under annoncen Storkonflikten i 1973. Konflikten i 1973 er utvivlsomt den største arbejdskonflikt vi har oplevet i Danmark. I alt 155.000 mennesker strejkede, mens 105.000 blev lockoutet. Uenigheden mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bestod blandt andet i arbejdernes krav om at få en 40 timers arbejdsuge samt ønsket om ligeløn

Det var politimyndighedernes frygt for, at disse attentatplaner var sat i gang, der var årsagen til, at trafikken i det meste af landet blev lukket ned fredag eftermiddag 28. september. Veje, broer og færgeruter blev lukket i jagten på en stjålen Volvo, der viste sig at være et vildspor Trolddom i middelalderens Danmark. Indtil reformationen i 1536 delte kirken og den verdslige øvrighed jurisdiktionen over trolddom i Danmark. Hvor befolkningen kun opfattede den skadevoldende magi som egentlig trolddom, var de gavnlige magiske ritualer, der kunne sikre lykke, helbrede osv., principielt også forkastelige i kirkens øjne Her kom det frem, at blandt andet caféer, restauranter, storcentre, elitesport, efterskoler og biblioteker kan begynde at åbne fra på mandag eller den 18. maj. Kritiske offentlige institutioner som forsvar, politi, socialområdet, tilsyn og andre skal i gang igen Reformationen i Danmark, ca. 1520-1539. Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi En anden opdagelse, som vi gjorde på baggrund af de danske tal, var, at Danmark, Norge og visse andre lande oplevede en tidlig bølge af Den Spanske Syge i sommeren 1918. Vi kunne bevise , at det var en pandemibølge på dens signatur af hurtig spredning, og at næsten alle, der døde af den, var 20-40 år gamle - ligesom i den mere farlige andenbølge

Danmark var på det tidspunkt under voksende pres for at frigive slaverne i Dansk Vestindien. I 1847 bestemte en kongelig dansk forordning, at slaveriet skulle ophøre efter en 12-års overgangsperiode, mens fremtidige børn født af slaver straks skulle være frie. Slaverne ville dog ikke vente på deres frihed Højsæson for flåter er fra maj til oktober, men der kan sagtens være flåter i naturen allerede i marts og april. Så vær opmærksom på flåter, når du færdes i skoven - ikke bare om sommeren, men også forår og efterår Parlamentarismen i Danmark. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr? Tim Knudsen. Dette er et debatindlæg Der var historisk bred enighed om den danske krigsindsats i Libyen, og ifølge Ritzau-artiklen Danmark er i krig med Libyen (se kilder) var det ønsket om at beskytte civilbefolkningen, der fik alle med. Efter en hastebehandling den 17. og 18. marts 2011 stemte 110 folketingsmedlemmer for regeringens beslutningsforslag - ingen stemte imod I dag for 40 år siden blev Danmark begravet i sne. En snestorm slog til midt på dagen den 28. december 1978 og lagde det meste af Danmark ned. Snestormen varede i fire dage og stoppede først nogle timer inde i det nye år. Værst gik det ud over Sydsjælland og Lolland Falster, som blev helt lukket af snemasserne. Tog og færger stoppede, veje lukkede og ambulancer kunne ikke køre ud

Mette Frederiksen om coronapandemien: Danmark lukker ned

 1. Børnedødeligheden gav anledning til politisk selvransagelse, for et lands kulturtrin og civilisationsstade blev blandt andet målt på børnedødeligheden, og bekæmpelse af spædbørnsdødelighed og -sygelighed blev anset som et tegn på fremskridt. Man skal forstå, at det på den tid ikke handlede om humanitære hensyn
 2. Det første frimærke i Danmark så dagens lys den 1.april 1851. Med frimærket kunne man indføre brevkasser. I 1861 var lokalomdelingen af post udvidet til 17 byer, der havde flere end 6.000 indbyggere, og fra 1865 kom ordningen til at gælde samtlige byer. I 1967 blev postnumre indført. Kilde: PostNor
 3. utter og sekunder
 4. I Danmark var der i tredje kvartal 2020 74,4 pct. af de 15-64-årige, som var i beskæftigelse, hvilket, sammen med Tjekkiet, var den tredjehøjeste beskæftigelse iblandt EU-medlemslandene. Nederlandene havde den højeste. Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed'
 5. I 2017 bes ø gte ECRI Danmark igen og konkluderede i deres rapport ECRI-rapport om Danmark 2017 (se kilder) blandt andet, at: der is æ r er problemer med hadefulde ytringer over for muslimer. Is æ r p å taler ECRI, at det er et problem, at hadefuld tale ikke anmeldes i et st ø rre omfang. De vurderer, at det kr æ ver en ø.
 6. Der findes tre forskellige typer måneformørkelser, og den 19. november 2021 kan vi i Danmark opleve en delvis måneformørkelse. Hvad er det for et fænomen, og hvornår kan vi se de andre typer måneformørkelser

De første postboksanlæg i Danmark blev opstillet i 1879 på Aalborg postkontor, idet der dog allerede i august året før på St. Thomas postkontor i Dansk Vestindien var blevet opstillet 100 postbokse af fabrikatet Novelty Lock Boxes. Derefter fulgte Slagelse i 1890, Odense i 1895, Randers i 1900 samt Århus og Skive i 1905 Heksebrændingerne i Danmark fandt sted i årene 1540-1693, og ca. 1.000 mennesker blev brændt i den periode. Den ældst kendte heksebrænding fandt sted i Stege på Møn i 1540, og den sidste heks, der blev brændt, var Anne Palles, der blev henrettet i Nykøbing Falster 4. april 1693 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Danmark havner i mellemrundegruppe 2, hvis de ender blandt de tre første i gruppe D. Ender Danmark blandt de to første i mellemrundegruppen, bliver der spillet kvartfinale 27. januar

Arbejderbevægelsen i Danmark, efter international målestok igennem 100 år en af de bedst organiserede og politisk mest indflydelsesrige. Arbejderbevægelsen udgør et stort kompleks af organisationer og partier med tilslutning fra en betydelig del af den danske befolkning. Til bevægelsen regnes Socialdemokraterne (ca. 57.000 medl., 2006), Socialistisk Folkeparti (ca Hvilke kulturelle spor satte Romantikken i Danmark? I en artikel om Adam Oehlenschläger, der findes på portalen www.forfatternet.dk (se kilder), fortælles det, hvordan en enkelt passioneret samtale - på 16 timer! - i 1802 tændte det romantiske bål i Danmark. Samtalens parter var den norsk-dansk-tyske filosofistuderende Henrich Steffens og hans fætter, den unge danske digter Adam. Er du lige overflyttet fra en anden fagforening, har du også ret til økonomisk hjælp, hvis du var medlem der i mindst 2 måneder. Konfliktudbetalingen er det samme som den højeste dagpengesats, hvilket svarer til 120,54 kr. pr. time. For at få konfliktudbetaling, skal du udfylde denne ansøgning om konfliktudbetaling »Hvornår blev vejnavne en naturlig ting over hele landet og hvorfor? Var det udelukkende for at lette tilværelsen for landets postbude, eller lå der noget andet bag?« Spørg Videnskaben er på sagen, og vi har kontaktet forskere, der beskæftiger sig med danske stednavne, for at finde vej til svaret Statistisk set går der 12 år imellem hver hvid jul. I 2014 kom snevejret 25. december. Foto: Lasse Kofod/Polfoto. Af: Cecilie Guldberg. Det er seks år siden, at vi sidst havde en landsdækkende.

Det næste folketingsvalg skal derfor holdes senest den 4. juni 2023, men statsministeren kan som nævnt når som helst inden da udskrive valg. Reglerne om udskrivelse af valg står i grundlovens § 32. Grundloven fastsætter dog ikke regler for, hvor lang tid der skal gå mellem udskrivelsen og afholdelsen af et valg 2020 er året, hvor 5G for alvor blev til virkelighed i Danmark. TDC indledte, som det første teleselskab, sin udrulning af 5G i august. Sidenhen er Telia, Telenor og teleselskabet 3 også gået i gang med at rulle 5G ud i Danmark. Men hvor godt dækker de forskellige teleselskaber egentlig Danmark med 5G - både lige nu og i løbet af 2021 1999: Orkan over Danmark. Stormfloden i Vadehavet den 3. december 1999 skyldtes et lille, meget intenst lavtryk, der hurtigt bevægede tværs over Danmark fra vest til øst. Lavtrykket ramte vestkysten omkring Torsminde, og denne bane er særlig kritisk for vandstanden i Vadehavet. Vandstanden nåede i Esbjerg op på lige knap 4 meter, hvilket.

Lockout af lærerne - hvad sker der? Indland D

 1. Befolkningen var skræmt fra vid og sans. Mange så homoseksualitet som en social sygdom, forklarer Peter Edelberg, der med Storbyen Trækker har beskrevet homoseksualitet i Danmark fra 1945 til 1976. Hvis unge mennesker hang for meget ud med de homoseksuelle ville de blive 'smittet', og så var de på den. ' Bundfald'
 2. Thy-ulven var en vild grå ulv, der stammede fra en kendt ulvefamilie i delstaten Sachsen i det østlige Tyskland. Dermed havde vi videnskabeligt bevis for vild ulv i Danmark for første gang i 199 år. Man kunne desuden slutte sig til, at ulven i Thy havde været omkring 3½ år gammel, da den døde. ULVE I JYLLAND EFTER THY-ULVE
 3. -delige definition på en isvinter er også, at der er andre vintre, hvor isen gav problemer for skibsfarten. F.eks. regnes vinte-ren 1953/54 ikke for en isvinter, men ikke desto

Pest i middelalderen - danmarkshistorien

Der findes i Danmark forskellige former for beskyttelse, herunder asyl med direkte henvisning til FN's Flygtningekonvention (konventionsstatus, § 7, stk. 1) og desuden to forskellige subsidiær beskyttelsestyper (hhv. beskyttelsesstatus, § 7, stk. 2, og en midlertidig beskyttelsesstatus, § 7, stk. 3) Messen var planlagt til at vare til og med 26. oktober, men på grund af stor publikumstilstrømning blev den forlænget med to dage og sluttede først 28. oktober. På det tidspunkt havde 48.000 passeret tælleapparaterne

OVERBLIK: Se hvad der åbner - og hvornår - TV

Hvad betyder lockout og adskiller det sig fra strejke

Danmark er ved at udvikle en brun underklasse. Kroniken Vil slække krav i coronapas: Titusindvis af tidligere smittede kan slippe for tests . Danmark Milliardæren bag forretningen: Vi kan ikke være tjent med, at nogle tror, at der er noget forkert i Nemlig.com. Danmark I 2017 var der 29.147 indbrud, hvilket er det laveste niveau siden 2007 (Kilde: Det kriminalpræventive råd). Alligevel har Danmark en kedelig høj placering i europæisk sammenhæng, når vi taler om indbrud i private hjem. Og sammenligner vi os fx med vores svenske naboer, så har vi i Danmark 6 indbrud, hver gang svenskerne kun har 2 Danmark. Flere gange i Jordens historie har der været frysehusperioder, hvor klimaet var så koldt, at der fandtes gletschere på Jorden. In-den for den sidste milliard år har der været fire større eller mindre frysehusperioder. Disse kol-de perioder blev afløst af drivhusperioder, hvor klimaet var så varmt, at der ikke fandtes gletschere Der er desuden særregler ved landbrugsprodukter og fødevarer, som ikke nærmere vil blive gennemgået her. Når der er tale om sædvanlige forbrugsgoder, er der i Danmark ikke særlige regler for, hvornår du skal eller må mærke dine varer med fx Made in Denmark. Der gælder dog, som ovenfor nævnt, særlige regler for. Der er ikke nogen særlig konklusion på det. Man kan sammenligne det lidt med denne fra USA, så kan man se forskelle på heligdage, hygge-stunder osv. Derudover syntes jeg også at det var intressant, at jeg i min skoletid altid har haft indtrykket af, at alle havde fødselsdag i Marts/April

Video: Bunkere i Danmark er blevet attraktiv

Censur i Danmark fra 1750 til 1849 - danmarkshistorien

I mere end 250 år var Danmark en kolonimagt. Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix eller U.S. Virgin Islands, som de kaldes i dag ligger i Caribien. Øerne var danske kolonier, hvor der bl.a. blev dyrket sukkerrør og bomuld. Det hårde arbejde blev udført af slaver, som man havde transporteret over Atlanterhavet fra Afrika Lockouten var kulminationen på flere måneders forgæves forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening om en ny overenskomst. Der er særligt to punkter i forhandlingerne, der skaber knaster. KL kræver, at lærerne skal undervise mere og forberede sig mindre Her vil forbuddet mod forsamlinger blandt andet hæves til 30-50 personer, ligesom der vil komme en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationer og lignende, står der i aftalen. Må åbne 8. juni. Kultur og aktiviteter, for eksempel museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier; Udendørs forlystelsesparke

Stenalder i Danmark - Wikipedia, den frie encyklopæd

Mette Frederiksen har sagt, at store forsamlinger er forbudt til og med 31. august. Det er dog uklart, hvad store forsamlinger betyder, og statsministeren kan ikke svare endnu, om det for. De første jøder kommer i 1619 til Nordtyskland, som er en del af det danske kongerige. Jøderne bliver inviteret af den daværende konge, Christian IV. I løbet af 1600-tallet bosætter de sig ligeledes i Danmark. Nogle af jøderne er rige, og efter sigende skylder kongen nogle af dem penge 1966: P-pillen bliver frigivet i Danmark. 1970: Den første rødstrømpeaktion. 1971: Rødstrømpebevægelsen opretter Femølejren. Kvinder får adgang til militæret. 1972: Dronning Margrethe II bliver Danmarks regent. 1973: Loven om fri abort bliver vedtaget. 1978: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet bliver vedtaget

I SKM2015.685.SR fandt Skatterådet, at studerende, der af en dansk selvejende institution fik betalt stipendier og kollegie- eller hotelværelser, og var underlagt de af institutionen oplyste vilkår, var omfattet af KSL § 8, stk. 2, hvorefter skattepligt først indtræder, når opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere en 365 dage inden for et samlet tidsrum på. Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen I SKM2015.685.SR fandt Skatterådet, at studerende, der af en dansk selvejende institution fik betalt stipendier og kollegie- eller hotelværelser, og var underlagt de af institutionen oplyste vilkår, var omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 8, stk. 2, hvorefter skattepligt først indtræder, når opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere en 365 dage inden for et. Der blev ingen indbrud anmeldt på Læsø i hele 2020, men der blot var to indbrud i boliger på Fanø og Ærø. Udover de tre ø-kommuner er det største procentmæssige fald sket på Bornholm, hvor der blev anmeldt 7 indbrud i 2020 mod 29 indbrud i i 2019 Og at gække betyder at vildlede, som jo er formålet med den gåde, der sendes med i brevet. Påskeliljer. Til påske nyder mange at gå ud i naturen og fylde en kurv med flotte påskeliljer. Påskeliljen er en af de første blomster, som blomstrer i Danmark og den springer ud omkring marts og april

 • Dryckesprovning Kalmar.
 • MORUM IKEA.
 • Punkt före eller efter citattecken.
 • Vad är lots.
 • Stora skulpturer.
 • Framavlade hundar.
 • Wilo pump inställningar.
 • Perfektes Gesicht BEKOMMEN.
 • Är Timberland vattentäta.
 • Vanheim asatro.
 • Familjefotografering Göteborg.
 • Jaguar XE Blocket.
 • Bästa l lysine.
 • Kemisk reaktion som är grunden för vår mat.
 • Le creuset salt och pepparkvarn 30 cm.
 • Vattenkanna plåt.
 • Pokétch.
 • Basist synonym.
 • Äta fibrer på kvällen.
 • Bundestag Stellenangebote.
 • Logic Apps Dynamics 365 for Operations.
 • Uni Mannheim Master Psychologie Modulhandbuch.
 • Hermes perfume ladies.
 • Nadeking commands.
 • Zippo Stift.
 • Cajun marinade for shrimp.
 • Omega Seamaster reference guide.
 • Formula Tyco bilar.
 • YPbPr Scart Adapter.
 • Loafers Herr GANT.
 • Beste Double Edge scheermesjes.
 • Plettenberg Bay things to do.
 • Flippin' pizza Long Beach.
 • Barnehagelærer etikk.
 • Ming Kina.
 • Skärblacka IF p07.
 • Esquire svenska.
 • Fakta om mustanger.
 • Bästa serierna IMDb.
 • Tomb Raider game.
 • Alingsås lasarett hjärtmottagningen.