Home

Regionarkivet Kronoberg

För att se vilka arkiv som finns i regionarkivet, se förteckningen över arkivbildare under relaterade länkar. Journalkopior från Region Kronoberg skickas rekommenderat till beställandes folkbokföringsadress. En kostnad för journalkopiorna kan tillkomma, läs mer under fliken Kostnad för journalkopior och allmänna handlingar Arkivbildare, Regionarkivet, Region Kronoberg . Arkivbildare Arkivhandlingar, år Alstermo vårdcentral Tom 2010-02-28 Alvesta sjukhem 1967- Alvesta vårdcentral Anestesi, Centrallasarettet Växjö Arbetsterapin, Ljungby lasarett Arbetsutskottet för lasarettet i Ljungby Arbetsvårdsdelegationen 1950-1963 Arbetsvårdsinstitutet 1973-197 Regionarkivet utövar arkivtillsyn, främjar arkivfrågor och ansvarar för den information som överlämnats till regionarkivet för slutarkivering. 3 E-arkiv Region Kronoberg Från och med maj 2017 har Region Kronoberg ett digitat slutarkiv. E-arkivet bidrar till ökad tillgänglighet, effektivitet och stärka rättssäkerheten eftersom de Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och huvudman för regionarkivet. Arkivmyndigheten har ansvar för, • tillsyn över att regionens verksamheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente • vården av regionens arkiv i de fall då dessa har lämnats över till arkivmyndigheten Regionarkivet gör alltid en sekretessbedömning innan journalen lämnas ut. Regionarkivet har tagit emot nästan samtliga journalhandlingar från tiden innan 2008, men även handlingar från upphörda verksamheter. Om du söker handlingar som upprättats efter 2008 så ber vi dig kontakta vårdenheterna

Samlingarna är tillgängliga för forskning och arkivets personal bistår gärna med forskarservice och information om samlingarna. Verksamheten startade 1984 under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg. År 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov Regionarkivet är centralarkiv för Region Skåne. I uppdraget ingår att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för dig som är forskare, privatperson eller vårdpersonal. Vårdinformation, såsom sjukhusjournaler, utgör närmare 80 procent av arkivets material, men det finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar, betyg och kartor Regionarkivet är slutarkiv för Region Värmlands alla handlingar som ska bevaras. Här förvaras arkivhandlingar från hela Region Värmland, både från enheter som upphört och från ännu aktiva verk.. Regionarkivet i Kalmar län. I vårt arkiv hittar du administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från våra verksamheter. Region Kalmar läns handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess

I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex vad för sorts sjukvård man fått. Du kan även läsa om beslut, om hur verksamheter styrts och organiserats, samt hur resurserna har fördelats för att tillgodose behov hos Hallands befolkning. Arkiven finns redovisade i en arkivförteckning Regionarkivet i sin följd skriver in uppgifterna i Visual Arkiv, det digitala förteckningsprogram som används i Region Kronoberg. Etiketter skrivs ut från programmet och skickas till er för att sättas på arkivkartongerna. Skicka sedan in de etikettlagda arkivkartongerna för slutarkivering enligt överenskommelse med regionarkivet Regionarkivet är slutarkiv för Region Sörmlands alla handlingar som ska bevaras. Vi finns i Nyköping och vill du ta del av äldre handlingar så är det till oss ni vänder er. Kontakt. Regionarkiv Telefon: 0155-24 58 20 Telefontid: mån-fre 08:30-11:30. Region Kronoberg Gäller för: Region Kronoberg regionarkivet, skicka begäran tillsammans med samtycke och eventuella utskrifter från digital journal för vidare handläggning av begäran till regionarkivet.. I övriga fall hänvisa eller ta kontakt med regionarkivet Postadress Region Skåne, Regionarkivet, Box 24046, 224 21 Lund Visa fler kontaktuppgifter Lättläst text Dölj Lättläst Skriv ut Patientjournaler. Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och.

Regionarkivet Gotland Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby Postadress: Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby Telefon: 0498-26 93 93 (vardagar mellan kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning Kronoberg så kan en överenskommelse se olika ut vid ett omhändertagande. I vissa fall kan Region Kronoberg ta emot arkivhandlingarna enligt avtal medan i andra fall kan en ansökan hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vara (Regionarkivet) och vårdenheten o

Kontakt. Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Telefon: 0470-58 80 00. Besöksadress regionkontoret: Nygatan 20, 352 31 Växjö. Kontakta os Rutin Process: 2.1.3.0 RGK Leda, styra och organisera Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2019-04-01 Giltig t.o.m: 2021-03-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivarie Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 4 Identifierare: 29747 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2019-03-29 Sida 1 av Nationell Arkivdatabas. Arkiv - BLEKINGE KRONOBERG LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING. Förvaras: Blekingearkive Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Vi planerar att öka öppettiderna från och med maj

The 10 Best Places to Stay in Kronoberg, Swede

Region Kronoberg - Arki

Adress: Otterhällegatan 5 (nära Lilla Torget) Öppet: 11-15 Program i Göteborg. 10.45 Dörrarna öppnas. 11.00 - 12.00 Visning av gamla Göteborgsfilme Välkommen till Arkivens dag på webben hos Regionarkivet Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad Arrangemang » Västra Götaland » Göteborg » 2020 , Arkiv I år firar Regionarkivet Arkivens dag med en filmpremiär istället för att ha öppet hus Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Barnavårdskonsulentens i Kronoberg arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Vadsten

 1. ne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid.
 2. Besöksadress: Hörntorpsvägen 60, Västerås Län, kommun: Västmanlands län, Västerås Postadress: Regionarkivet, Centrala journalutlämningen, Eriksborg, 721 89.
 3. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - AMU-Gruppen Kronobergs län arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Vadsten
 4. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa
 5. Telefon: 0472-39 10 04 E-post: annie.stille@sydarkivera.se Beskrivning av arbetsuppgifter. Ansvarar för att utreda och införa rutiner för webbarkivering. Arbetar på Sydarkiveras labb med att testa och utvärdera olika metoder och verktyg för digitalt bevarande
 6. Regionarkivet Sök i våra arkiv Betygskopior Om regionen Kontakta Region Värmland Regionledning och ledningsgrupper Regionledningskontor Skicka meddelande För medarbetare Mänskliga rättigheter Utvecklingsgrupp.
 7. Kontakta Regionarkivet Kronoberg, finns det journaler så finns dom där. Med reservation för att det kan ha varit statlig förvaltning i så fall LA Lund. Regionarkivet ger besked. 123. Hovmantorp / SV: Läshjälp Ingrid födels

Kontakta Regionarkivet Kronoberg, finns det journaler så finns dom där. Med reservation för att det kan ha varit statlig förvaltning i så fall LA Lund. Regionarkivet ger besked. Loggat 2020-03-21, 10:05. Svar #8. Marie Eriksson. Anbytare ; Antal inlägg: 285 Här kan du beställa journalkopior från Västmanlands sjukhus, från vårdcentraler med Region Västmanland som huvudman från tiden före 2015, från vuxenpsykiatrin före 2010 och från barn- och ungdomspsykiatrin före 2008 I tisdags var jag i radion igen, denna gången tillsammans med min syster Susanne och Mona-Lisa, som var först på plats. Och så Anette, vårdbiträdet som kom till sitt jobb på kirurgen dagen efter olyckan hade hänt. Tack till er alla för att ni var med och tack Hasse för ditt engagemang i mitt sökande. <3 Mina placeringsakter är skickade ifrån Region Kronoberg, från regionarkivet Postadress Region Skåne, Regionarkivet, Journal- och arkivservice, Box 24046, 224 21 Lund Visa fler kontaktuppgifter Skriv ut Beställ journal. Här hittar du information om hur du som vårdpersonal beställer journal samt hur du hänvisar patient som vill begära ut journalhandlingar. Journal- och.

Arkiv och arkivansvar - Region Kronober

Regionarkivet i Kalmar län I Regionarkivet hittar du administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från våra verksamheter. Region Kalmar läns handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess Otto var den enda av syskonen som, enligt kyrkoarkivet, vårdades på sanatoriet, Lugnet i Växjö. Med hjälp av noteringen i död- och begravningsboken kunde jag därför skicka efter Ottos sjukjournal från regionarkivet i Kronoberg. I sjukjournalen läser jag om Ottos diagnos: Tbc 3 pulm amb + laryng + intestini + amylod Kontakta Region Östergötland. Till växeln: 010-103 00 00 Faxnummer: 010-103 71 00 E-post: region@regionostergotland.se Organisationsnummer: 23 21 00-0040 Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands regionledningskontor I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län. Den centrala journalenheten kommer att vara en del av kanslienheten och jobba i nära samverkan med regionarkivet och regionjuristerna

Journalarkivet Box 905, 761 29 Norrtälje. Läsa din journal. Som patient har du alltid rätt att. Postadress Regionarkivet Porfyrvägen 20 224 78 Lund Visa fler kontaktuppgifter. Skri Vårdgivare - Region Örebro län. Här hittar vårdpersonal relevant vårdrelaterad information, regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvårde

Styrelse - FAI - Föreningen för arkiv och

Region Östergötland - Regionarkive

Regionarkivet Regionarkivet 581 85 Linköping Telefon: 010 -103 71 75 Fax: 010-103 77 09 regionarkivet@ regionostergotland.se . 3 barnet gått på kan utbildningskontoret i kommunen kontaktas. Även skolläkare i kommunen kan vara en bra ingång Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne inklusive dina elektroniska patientjournaler, ett så kallat registerutdrag. För att få ett registerutdrag vänder du dig till Journal- och arkivservice på Regionarkivet. Information om begäran om registerutdrag (1177.se Regionarkivet; Kultur i hela länet - ny konsulentenhet 2021. Gemensamt med staten finansierar kulturförvaltningen sex regionskulturfunktioner. Film Stockholm har dessutom ett statligt uppdrag som regionalt resurscentrum via Filminstitutet och övergår i nytt bolag samägt med Stockholm stad under våren 2021

Det fanns ingen standard för stavning av namn, folk inklusive prästerskapet stavade som de tyckte att det skulle vara. Därför hittar man olika stavningar och varianter på na Arkivens Dag i Uppsala län blir i år digitalt. Då temat för året är Svart på vitt har de deltagande institutionerna producerat filmer kring svart- vita foton ur samlingarna med inspiration från den gamla TV-serien med samma namn 13:30 Vadstena kurhus och skambelagda sjukdomar, Mararetha Rehnberg, Regionarkivet i Östergötland 14:15 Visning av landsarkivet - med överraskning, Anna Eklund-Johnsson, Riksarkivet-Landsarkivet i Vadstena och Maria Reuterhagen, Vadstena guideförening 15:30 Prisutdelning dagboksveckan i Vadstena 2017. Tid: 10:30 - 16:0 Här kan du hitta och söka de tjänster som är lediga i Region Skåne just nu Opening hours From 12 January 2021 opening hours are: Tuesday: 10-11 am; Wednesday: 10-11 am; Thursday: 10-11 am; Due to the Corona Pandemic opening hours of the reading rooms of the Swedish National Archives are currently limited

Regionarkivet; Så kan du påverka Sandström yrkar att motion 14 i första hand återremitteras för att utreda vilka regelverk som finns i Region Kronoberg och Region Blekinge, där reseersättning till blodgivare medges. Hon yrkar också att motion 17 ska anses besvarad Här finns information om upphandling i allmänhet och information till dig som är eller vill bli leverantör åt Region Stockholm Hej regionens personalavdelning! Jag begär härmed kopior av allmänna handlingar, exklusive bilagor, med nedanstående precisering: 1. Samtliga landstingets beslut om varning, avstängning eller avsked av anställd IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning Hej regionens personalavdelning! Jag begär härmed kopior av allmänna handlingar, exklusive bilagor, med nedanstående precisering: 1. Samtliga beslut om varning, avstängning eller avsked av anställd som fattats inom regionen

Arkivcentrum Syd | Arkivens dag

Utöver arbetet på Regionarkivet undervisar Andreas i E-förvaltning och Digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen Arkivarier i Sverige andreas.segerberg@fai.nu. Tel. +46(0)728554938 Peter Wattma Provtagning för dig som är sjuk. Om du känner dig sjuk och vill veta om du har covid-19 ska du i första hand boka egenprovtagning för covid-19 via 1177.se. Du kan även vända dig till din hälsocentral för provtagning Telefon: 010-241 00 00 . Adress: Box 1024 551 11 Jönköping . E-post: regionen@rjl.se. Fax: 036-16 65 99. Org. nummer: 232100-0057. Kontakta oss Pressru Ledamöterna i regionfullmäktige kan på olika sätt ta initiativ i fullmäktige. Det är en viktig demokratisk rättighet att få lyfta de frågor som är viktiga för var och en. Frågorna skapar debatt och leder i vissa fall till beslut. Ledamöterna kan ställa motioner, interpellationer och frågor Du kan kontakta vården och tandvården via 1177 vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa till mottagningen. Kontaktuppgifter till alla mottagningar och vårdenheter finns på 1177 vårdguidens webbplats

Landsarkivet i Uppsala - Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län Landsarkivet i Vadstena - Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län Landsarkivet i Visby - Gotlands lä Regionarkivet Gotland Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby Postadress: Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby Telefon: 0498-26 93 93 (må-fre mellan kl 13.00-15. Daglig uppdatering om covid-19. Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka i covid-19 ska få vaccin först. Du kommer att få vaccinera dig utan kostnad, men först när det är dags för den grupp som du tillhör Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar

Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen Kontakt. Det finns olika sätt att kontakta Region Dalarna. Kontakta vården. Kontaktinformation till vården finns på 1177.se Här hittar du alla kontaktuppgifter till bland annat vårdcentraler och mottagningar.. Kontakta övrig verksamhe Vara kommun Landstinget Kronoberg. Tillbakablick - Hur var intresset för e-arkiv 2014? Vill samverka 2014 . Hur är intresset för e-arkiv 2015? Vilka kommuner har avsatt resurser för 2016? Regionarkivet.se 3. Hur många av kommunerna inom Västkom planerar att gå över til

Kronobergsarkivet - Kulturparken Smålan

Som av en händelse så finns också ett nyhetsinslag från SVT Västernorrland den 12 juni 2017 att Margareta Berglund Rödén skrivit under som Chef Ledningsbolaget i en offert till Region Kronoberg. Samma här, det får förutsättas att det finns en god dokumentation av upphandlingen av Ledningsbolagets konsultation Lediga jobb. Välkommen till Region Sörmland! Här hittar du alla våra lediga jobb. Du kan prenumerera på tjänster som du är intresserad av, då får du en avisering när det finns ett jobb som matchar din profil. Här börjar du prenumerera på lediga jobb. Om du har frågor om ett jobb, kontakta rekryterande chef i jobbannonsen

Region Kronober

I tidningen Morgonbris återges ett besök i »det stora vita huset i Kolmårdsskogen«. Byggnadens dåtida imponerande intryck återspeglas i flera tidningsartiklar genom åren. Den förste överläkaren hette Emmerik Danielsson. Den första inskrivna patienten var en 18-årig kvinna från Linköping med förnamnet Vitalia Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas här Varje person med positivt provsvar ska smittspåras utan dröjsmål. I Region Värmland utförs smittspårningen främst av enheten Central provtagningsadministration och smittspårning. Vid positivt provsvar kontaktas den smittade av smittspårare. På 1177.se kan du läsa mer om smittspårning och om vad den som har covid-19 ska göra

Regionarkiv - Region Skån

Sjukhusstädare till VC FTV Skäggetorp och Regionarkivet. Sodexo AB. Ansök. 26 februari 2021. Sjukhusstädare till Region Östergötlands mottagningar i Mjölby. Sodexo AB. Ansök. 26 februari 2021. Region Kronoberg, Regionservice. Ansök. 15 februari 2021. Lokalvårdare - semestervikariat. Regionservice, Sahlgrenska och Östra sju . Region Dalarna har ansvar för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin Vanliga frågor FAQ. Hem. ->. Om oss ->. Vanliga frågor FAQ. Vår FAQ innehåller svar på de vanligaste frågorna om Sydarkiveras verksamhet. Om du istället söker allmän information om informationsförvaltning bör du besöka vår handbok på webben

Otto var den enda av syskonen som, enligt kyrkoarkivet, vårdades på sanatoriet, Lugnet i Växjö. Med hjälp av noteringen i död- och begravningsboken kunde jag därför skicka efter Ottos sjukjournal från regionarkivet i Kronoberg. I sjukjournalen läser jag om Ottos diagnos: Tbc 3 pulm amb + laryng + intestini + amylod Vi hjälper dig också med att komma i kontakt med regionens verksamheter. Västerås 021-17 30 00. Köping 0221-260 00. Fagersta 0223-470 00. Sala 0224-580 00. Välj knappval 1 för att komma till Kontaktcenter. Kontaktcenter har öppet vardagar klockan 8-16 Regionarkivet Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad maj 2020 -nu 11 månader. HR-Chef Primärvårds- och rehabchef på Region Kronoberg Ljungby. Clas Isaksson. Clas Isaksson Verksamhetsutvecklare Göteborgsområdet. Theodor Lihr. Theodor Lihr. Inkomna interpellationer. Interpellationer är frågor som ställs till den politiska ledningen av enskilda ledamöter i fullmäktige. Frågan ställs av ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Svar ska lämnas vid nästkommande möte. Här kan du hitta en lista på de senast inkomna interpellationerna

 • Engelsk spets hund.
 • Czardasz Gdańsk sylwester.
 • Telefoonboek personen.
 • Psykiatrisk behandling delas in i två huvudgrupper vilka.
 • Teckenspråk katt.
 • Termisk expansion olja.
 • Torsk krav och msc märkt.
 • Gina Tricot rabattkod 20.
 • Åka på vatten synonym.
 • Ventiladapter Clas Ohlson.
 • Sankt Olof Bageri.
 • Slangvinda Gardena auto Roll up.
 • Bonprix Kleider.
 • Verifierbarhet kvalitativ metod.
 • 110 to 220 adapter for dryer.
 • Rosängen lunch.
 • Brasilien Turism.
 • Lyxhotell Dubai.
 • Satsdelar övningar med facit.
 • Colourpop Lipstick Set.
 • Much Ado about Nothing summary.
 • Fickur med kedja herr.
 • King Louie EMMY DRESS.
 • Planet f1.
 • Sankt peter ording kostenlos parken.
 • Transparente Folie bedrucken lassen.
 • Sega Mega Drive 2 игры.
 • Julklapp till student.
 • Dancing queen chords ultimate Guitar.
 • Uganda allies.
 • Pandas Julian date to datetime.
 • Louer homme pour nuit.
 • UPK Basel Stellen.
 • Right Hand of God WW2.
 • Sankt peter ording kostenlos parken.
 • Bootleg Gamecube controller.
 • Harvest Moon DS mine 3.
 • Wilma Holmqvist vikt.
 • Flygpsykologisk undersökning.
 • Instagram space.
 • EBay Kleinanzeigen wg Greifswald.