Home

Grundläggande behörighet Samhällskunskap

Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30, 30 h

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6c/6c) Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Kemi A, Matematik Behörighet till utbildningar på högskolenivå. För att bli behörig till en utbildning på högskolenivå, behöver man alltid ha Grundläggande behörighet. Ofta krävs det också även att ha godkända betyg i gymnasiala kurser för den så kallade Särskild behörighet. Vilka godkända gymnasiebetyg som krävs för särskild behörighet till ett antal utbildningar. CV-hjälp Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng Plugga på distans Studentboende Studentforum Studera utomlands Studieteknik Yrkeshögskolan snabba vägar Samhällskunskap 1b. Meritkurser för områdesbehörighet A6. Meritkurser enligt 7 kap. 18.

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A Rättsvetare från Örebro universitets kandidatutbildning inom ämnet rättsvetenskap är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska problem av internationell såväl som nationell karaktär Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning du gått: gymnasieskola, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 1 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg

Samhällskunskap kan kombineras med matematik, engelska, svenska, historia, religionskunskap eller idrott och hälsa*. Ämneslärarprogrammet Gy erbjuds som campusutbildning och nätbaserad utbildning. Viss samläsning mellan utbildningsformerna förekommer. Den nätbaserade utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet. Svenska som andraspråk (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 5 platser Förkunskarav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4) eller. Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2 Urval Betyg (66 %) och högskoleprov (34 % Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Urval Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %) Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A4/4 där undantag ges för Engelska B) Studieavgift. 8745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB, (Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen. Urval. Betyg 66%, Högskoleprov 34 Ingångsämnet Idrott och Hälsa: Grundläggande behörighet samt engelska 6 (Engelska b) och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (samhällskunskap A) (områdesbehörighet 6c), dessutom särskild behörighet: Idrott och hälsa 1, matematik 2a eller 2b eller 2c, naturkunskap 2 (kan ersättas av biologi 1 Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4, Fysik 1a/1b1+1b2 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi B, Matematik D, Fysik A (områdesbehörighet A6 c/6 c) Naturkunskap, biologi och kem

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper Skådespelarprogrammet Grundläggande behörighet Särskild behörighet: godkända antagningsprov Samhällsvetenskap Politik och samhällsutveckling, kandidat A5 Matematik 2a alternativt 2b eller 2 Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. (eller motsvarande kunskaper) Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%. Språk. Undervisningen ges både på svenska och engelska

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbet

Grundläggande behörighet på annat sätt - UHR:s sidor för

Nedan ser du vad som behövs utöver grundläggande behörighet. Gymnasieexamen 2014 och framåt: Utöver grundläggande behörighet krävs dessutom lägst betyg C i särskild behörighet: Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3 ger också behörighet) Engelska 6; Matematik 3B eller 3C; Samhällskunskap 1B eller 1a1+1a2; Historia 1B eller 1a1+1a Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2 Dina/ditt dokument har inkommit till oss, dom är dock under granskning, Vem har rätt och finns det nån slags intyg och få på att jag har Grundläggande Behörighet (om jag har det) Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6 c), eller Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c). Läs mer om grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven

Behörighet arkitekt chalmers, examen arkitekt studieplats

För behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och s amhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskapliga- och t eknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi Inga högskoleutbildningar kräver idag gymnasiestudier i samhällskunskap utöver kurs A eller kurs 1b eller 1a1 + 1a2, som ingår grundläggande behörighet. Vid universiteten är samhällskunskap oftast ett s.k. blockämne och består av delar av de akademiska disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på Folkhögskola eller motsvarande förkunskaper Grundläggande behörighet. Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning du gått: gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning eller folkhögskola. På antagning.se tar du reda på vilken grundläggande behörighet du har. Det går även att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom att ses som behörig på annat sätt. Behörig på annat sätt med vissa kurser och arbetslivserfarenhe För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet, vilket innebär följande: gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller gymnasieexaxmen från ett yrkesprogram med godkänt (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6

Grundläggande behörighet - Antagning

Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A; samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder. Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara: Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 , Engelska 6 (Områdesbehörighet 6 c/A6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b/1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2. Urval: Betyg 67%, högskoleprov 33 Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, MaD, (Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen. Gymnasieskolan, förstaämne Religion 300 hp Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Grundläggande behörighet krävs för högskolestudier. För att erhålla grundläggande behörighet på folkhögskola måste man uppnå motsvarande godkänd nivå i de sju gymnasiegemensamma ämnena Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1 och Religionskunskap 1 Utöver den grundläggande behörigheten kan olika utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan. Exempel: För att få sjuksköterskeexamen behöver du också ha Matematik 2 (a, b eller c), Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b

Behörighet till grundnivå - Universitets- och

 1. Grundläggande behörighet Om du vill läsa kurser och utbildningar på högskola eller universitet krävs det att du har högskolebehörighet. Det kravet finns för att man behöver vissa förkunskaper för att kunna studera vidare på den högre nivån. Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet
 2. för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a alt 1a1 + 1a2). FI17N2 Argumentations-analys GN Filosofi Grundläggande behörighet YPG10F Att hantera konflikter i arbetslivet GN Yrkes-pedagogik Grundläggande behörighet YPA100 Att hantera konflikter i arbetslivet.
 3. st betyget E eller motsvarande. Samhällskunskap 1a1+1a2 eller Samhällskunskap 1b eller motsvarande med
 4. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Oftast finns det fler behöriga sökande än vad det finns platser på en utbildning och då måste ett urval göras
 5. Behörigheter Efter godkänd kurs kan följande behörigheter ges: Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3. Engelska 5 och 6. Matematik 1-3. Historia 1a1. Samhällskunskap 1a1 och 1a2. Religion 1. Naturkunskap 1a1 och

Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 Naturkunskap 1a1. Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola. 1.Omfattning: Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola. 2. Innehåll: Godkänt i kärnämnena . Svenska eller Svenska som andraspråk 1 Engelska 5, Matematik 1a, b eller c Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6c)

Ansökan och behörighet - L

 1. Ansökan sker senast den 15 april eller den 15 oktober och görs via webben på Antagning.se.Urvalet baseras på högskoleprov och betyg. Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet till juristutbildningen. För att kunna antas måste du ha studerat Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A.
 2. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 5/A5. Urval. Betyg 66%, Högskoleprov 34
 3. Samhällskunskap 1a1 Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier/arbete motsvara tre års studier på gymnasienivå enligt någon av alternativen ovan. Den kortaste tiden du kan studera på folkhögskola för att få grundläggande behörighet är dock ett läsår på Allmän kurs
 4. Behörighet Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6 c), eller Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c). Läs mer om grundläggande behörighet. Dessutom krävs godkänt resultat på arbetsproven. Urva
 5. För antagning till ämneslärarutbildningarna i musik krävs både grundläggande och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6c (engelska B och Samhällskunskap A) samt godkända antagningsprov. Du ansvarar själv för att dina betyg finns registrerade på antagning.se
 6. Arkitektutbildning, 300 hp. Områdesbehörighet A3: Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C) Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B) Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A) *Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A)

Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet, vissa både grundläggande och särskild behörighet, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A; Tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder. För att konkurrera i någon urvalsgrupp måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen (se nedan) Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Grundläggande behörighet Högskolebehörighet - grundläggande behörighet till högre studier. Högskolebehörighet eller grundläggande behörighet betyder att du har rätt att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar, eftersom du har de kunskaper som behövs för att studera

Ämneslärare i årskurs 7-9, 240 hp - Linköpings universite

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Behörighet. Grundläggande behörighet har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen

IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystemUtbildning till sjuksköterska, sjuksköterskeprogrammet

Video: Behörighet till utbildningar på högskolenivå - FrågaSYV

Områdesbehörighet A6 - Utbildningssida

 1. Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b 100 poäng. Religionskunskap A/Religionskunskap 1 50 poäng. Naturkunskap A/Naturkunskap 1a1* 50 poäng *Det går bra att läsa Naturkunskap 1b, Sökande som prövas om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet
 2. Grundläggande behörighet Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 6b/A6b) Anmälningskod: HDA-H39VS Huvudområde
 3. *Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet. För att få grundläggande behörighet måste man uppfylla ett omfattnings- och ett innehållskrav. Omfattningskrav (olika varianter): Tre hela år på folkhögskol
 4. särskilda behörigheter. Vilka särskilda behörigheter som folk - högskolorna erbjuder, utöver de som ingår i den grundläggande behörig-heten, varierar från folkhögskola till folkhögskola. Exempel på vanliga särskilda behörig - heter som folkhögskolor erbjuder är: • Samhällskunskap 1a2 • Historia 1a2 • Naturkunskap 1a2 +
 5. Behörighet Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
 6. Behörighet, urval och antagningsstatistik. För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du vara behörig, alltså ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet
 7. Grundläggande behörighet samt; godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. eller Matematik B, Samhällskunskap A. (Områdesbehörighet 5 / A5) Vad innebär grundläggande behörighet just för dig? Det här gäller dig som gått: Gymnasieskolan. International.

Rättsvetarprogrammet med internationell och digital

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c och Samhällskunskap 2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik B, Samhällskunskap B, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet Matematik 1a/1b/1c (även högre behörigheter), naturkunskap 1a1, svenska 1/2/3, engelska 5/6, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1, historia 1a1 och svenska som andraspråk 1/2/3. Kostnader: 125kr/månad i externatavgift *Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet grundläggande behörighet till högskolan. Vi erbjuder Matematik 2a, Samhällskunskap 1a2, och Historia 1a2 som utökade kurser. Kurserna krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar. Inriktning husbyggnad -trä och betong Uppsala yrkesgymnasium Jälla yrkesgymnasiumjalla.uppsala.s Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A6 c - Samhällskunskap (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2) eller - områdesbehörighet 6 c - Samhällskunskap (Engelska B, Matematik B, Samhällkunskap B). Lärandemål Delkurs 1 - Att vara samhällskunskapslärare idag och imorgon (7.5 hp

Antagningskrav till polisutbildningen Polismyndighete

För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet +Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 5 eller A5) Behörighet för högskolestudier På programmet har du även möjligheten att välja till grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Du har dessutom möjlighet att bredda dig ytterligare genom att kombinera yrkesutbildningen med att läsa kurser som ger särskild behörighet t ex Matematik 2a som ger särskild behörighet till tekniskt eller naturvetenskapligt basår (för grundläggande behörighet) Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 p Svenska Svenska 1 100 p eller Svenska som andra språk 1 100 p Naturbruksprogrammet med yrkesutgång Djurvårdare - Djursjukvård Djurvårdare på utökad niv

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap

Allmän kurs med inriktning Keramik är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom formgivning, konst, keramiska material, arbetssätt och processer* varvas med studier av gymnasiegemensamma ämnen Grundläggande Samhällskunskap, 150p. Undervisningen i kursen samhällskunskap inom kommunal vuxen utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar sina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp - Linköpings universitet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap B. Eller: Samhällskunskap 2 (Områdesbehörighet 6 c/A6 c Samhällskunskap med undantag för Engelska B, Matematik) Syfte Syftet är att på ämnesdidaktisk och samhällsvetenskaplig grund introducera samhällsvetenskapens idémässiga grund, dess samhällsteori. Innehål Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2. Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder. Har du dessa kunskaper bedöms du uppfylla kraven för grundläggande behörighet och behöver därför inte ansöka om prövning av reell kompetens Förkunskaraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Behörighetsreglerna för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå skiljer sig åt både gällande grundläggande behörighet och särskild behörighet

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans

GIH - Andra ämnet inom ämneslärarprogramme

 1. Grundläggande högskolebehörighet. Särskild behörighet för krigsvetenskaplig och nautisk inriktning Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2. Särskild behörighet för militärteknisk inriktnin
 2. Utöver grundläggande behörighet är det särskilda behörighetskravet för grundkursen (STVA12) områdesbehörighet 6/A6 (Behörighetskurser: Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2). För att läsa fortsättningskursen (STVA22) i statsvetenskap krävs avslutad grundkurs i statsvetenskap
 3. · Samhällskunskap 1a1. Särskilda behörigheter och särskilda förkunskaper. Utbildningar på högskola eller yrkeshögskola kan ställa krav på särskilda behörigheter eller särskilda förkunskaper, utöver de tio respektive sju kurser som krävs i den grundläggande behörigheten
 4. Intyg för behörighet till högskolestudier. För att få söka i folkhögskolegruppen krävs ett intyg om grundläggande behörighet från den folkhögskola där du har läst. Ett sådant intyg måste skrivas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter Intyg för behörighet till högskolestudier

Grundläggande statistik, 15 hp - Örebro universite

Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p) eller motsvarande. Kontakta skolan om du är osäker på din behörighet! yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se. Läs igenom vår FAQ - vanliga frågor om ansökan, så får du troligtvis svar på dina frågor. Reell kompetens grundläggande behörighet Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a/ 2b/ 2c, Samhällskunskap 1 b/ 1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A Urval Betyg/Högskoleprov: 60/40 För att få grundläggande behörighet ska man ha kunskaper motsvarande lägst god-känd nivå i: • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • Engelska 5 och 6 • Matematik 1 a, b eller c • Samhällskunskap 1a1 • Historia 1a1 • Religionskunskap 1 • Naturkunskap 1a1 INNEHåLLSKRAV TILL HÖGSKOLA Det finns fyra olika alternativ för att uppnå omfattningskravet så att folkhögskolan kan intyga din grundläggande behörighet: Du kan studera tre år på folkhögskola. Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller Komvux

Politices kandidat | Karlstads universitetService management | Institutionen för service management

Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A Urval Betyg/Högskoleprov: 60/40 grundläggande behörighet (svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6). På tre program ingår redan en av dessa kurser obligatoriskt och elever på dessa program behöver därför bara välja till två ytterligare kurser för att uppnå grundläggande behörighet. Alla eleve Maskiningenjörsprogrammet: Grundläggande behörighet, måste även ha: Ma3c, Fy2, Ke1, eller Ma 4, Fy B, Ke A Förskollärarprogrammet, måste även ha: Naturkunskap 1b/ (1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/ (1a1 och 1a2) eller Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap Hur bedöms grundläggande behörighet för grundnivå? Bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå görs av Antagningen. Som alternativ till slut- avgångsbetyg från gymnasium eller folkhögskola kan bedömningen av grundläggande behörighet göras utifrån andra typer av dokumenterad kunskap inom främst svenska och engelska, men också inom matematik och samhällskunskap Grundläggande behörighet Områdesbehörighet 1 . OMR1/A1 : Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1). General entrance requirements for university studies and the Swedish upper secondary courses History A, Civics A or History 1b/1a1+1a2, Civic

 • Senz paraply.
 • Office Depot Södermalm.
 • Fortnite Raven chair.
 • Cajun marinade for shrimp.
 • Hur är integration i Sverige.
 • Hifibörsen.
 • Money economies that affected the Silk Road.
 • Stad vid tamesis är 43.
 • Serial number check.
 • Colon symbol.
 • The Charmed Ones stream.
 • Mexico musik.
 • Text Definition.
 • Läkarintyg körkort högre behörighet Nacka.
 • Hur vet man vårt söderläge är.
 • Veep episodes.
 • Feuerwehr Meerfeld.
 • Måltavla fågel.
 • Andra livslång önskan Sims 3.
 • FT232R USB UART driver Mac.
 • Advokatsamfundet vägledande uttalanden.
 • Njord Powers.
 • Volvo B20 crate engine.
 • Spider Man Game of the Year.
 • Simsons.
 • Unfall A72 heute Borna.
 • Vilken molekylformel har butan.
 • Hooligan hef Instagram.
 • Mathilda och Andrea Instagram.
 • Golfbyxor Dam Capri.
 • Older version of Skype for Windows 10.
 • Pokétch.
 • Vara högljutt kritisk.
 • Jättetidigt missfall.
 • Eosinophilic fasciitis Mayo Clinic.
 • AP3.
 • Bitcoin Erfahrungen.
 • Coloring pages.
 • Primona Allabolag.
 • Skyddsärm hund.
 • Skylanders Trap Team PS4 disc.